Egészségügyi hozzájárulás – EHO bevallása

A kifizetőt, valamint a magánszemélyt terhelő százalékos mértékű EHO-t (tételes megszűnt!) a kifizető havonta állapítja meg, vonja le, a jövedelem kifizetését (juttatását) követő hónap 12. napjáig fizeti meg Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik vagy az EHO levonására nincs lehetőség, az EHO-t a magánszemély állapítja meg, fizeti meg és vallja be.

A kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő százalékos EHO-t évente, az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik, az EHO-t a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni.
 
A béren kívüli juttatás és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege után (x1,19) az EHO-t az SZJA-val egyidejűleg kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
 
Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű EHO-t előlegként, az adóelőleg, illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg állapítja meg és fizeti meg. A tárgyévre vonatkozóan elkészített SZJA bevallásban kell az előlegként megfizetett EHO-val elszámolni, a különbözetet megfizetni/túlfizetésről rendelkezni. Az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánszemély a százalékos EHO-t az SZJA bevallásában állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg.
 
Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó a százalékos mértékű EHO-t havonta állapítja meg, fizeti meg és vallja be. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő EHO-t a tárgyévre vonatkozó bevallásában vallja be és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg.
 
Ha a magánszemély az EHO-t túlfizette, vagy a kifizető többet vont le, a túlfizetést a magánszemély az adóévre benyújtott bevallásában visszaigényelheti. Ha az adóévben fizetendő EHO meghaladja a kifizető által levont összeget, a különbözetet a magánszemély az adóévre vonatkozó bevallásában vallja be, és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]