Beszámolók leadása: kimentési lehetőség

Indokolt esetben, kérelemre június 30-ig adhat haladékot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tavalyi üzleti év beszámolójának leadására. Azoknak a vállalkozásoknak jelent ez segítséget, akik a koronavírus-járvány miatt okoz nehézséget a május 31-i határidő betartása.

A Pénzügyminisztérium szerint a koronavírus-járvány okozta helyzetben nem lehet szigorú szankciókat társítani a határidő elmulasztásához, ezért a minisztérium arra kérte az adóhivatalt, hogy a június 30-ig benyújtott igazolási kérelmekben a koronavírus-járványra visszavezethető indokokat minősítse különösen méltányolandó körülménynek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytatva a koronavírus-válságban megszokott segítő, ügyfélcentrikus gyakorlatát ezeket a kérelmeket gyorsan és méltányosan bírálja el.

A járványügyi indokokat tartalmazó igazolási kérelmeket 2021. június 30-ig érdemes benyújtani azoknak a cégeknek és szervezeteknek, amelyek a kötelezettségeiknek az eredeti határidőre önhibájukon kívül a járvány miatt nem tudnak eleget tenni.

Az érintettek így mentesülhetnek a határidő elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények alól. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott adóügyi elszámolásokat is be kell nyújtani, és az adót is meg kell fizetni vagy jelezni kell az esetleges fizetési nehézséget.

A szakma már többször fordult a Pénzügyminisztériumhoz a beszámolók leadási határidejének hosszabbításához azzal az indokkal, hogy a beszámoló és a hozzá kapcsolódó bevallások benyújtása egy sokszereplős folyamat. Az érintett szervezet munkatársain kívül szükség van a könyvelő, könyvvizsgáló szakértelmére, munkájára is. A beszámolót számos esetben megvizsgálja és megvitatja a felügyelő bizottság is, és ezt követően a tagok a döntéshozó szervezet gyűlésén (taggyűlés, közgyűlés) szavaznak róla. Sajnos a koronavírus-járvány teremtette helyzet ezt a folyamatot számos esetben lassította, vagy lehetetlenné tette akár betegség, vagy sajnálatos halálesetek következtében.

Az átláthatóság, a hitelezővédelem és a gazdaság mielőbbi sikeres újraindítása miatt azonban fontos érdek fűződik a 2020-as évről szóló beszámolóban szereplő adatok megismeréséhez, és jelenleg (a veszélyhelyzetben) a tag- és közgyűlések lebonyolításának sem szükségszerű feltétele a személyes jelenlét a Pénzügyminisztérium álláspontja szerint, ezért született az a döntés, hogy a határidő ugyan marad, de a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások élhetnek a kimentési kérelem adta egy hónapos haladékkal.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók esetében, vagyis a tőzsdei cégeknél, a bankoknál, a biztosítóknál és a befektetési vállalkozásoknál sokkal szigorúbbak az átláthatósági és a hitelezővédelmi elvárások, ezért rájuk továbbra is az általános adóigazgatási szabályok vonatkoznak, így ezek a nagy cégek csak a szokásos módon menthetik ki esetleges késedelmüket.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]