Az EVA választása - bejelentkezés

Az eva-törvény alá a feltételeknek megfelelő vállalkozások az adóévet megelőző év december 20-áig jelentkezhetnek be (T103-as, illetve a T203-as nyomtatványon).

 A bejelentést december 20-áig minden kötelezettség nélkül írásban vissza lehet vonni. De mind a ki-, mind a bejelentkezésre jogvesztő a határidő, azaz utána nem teljesíthető.

Pl.: ha valaki december 4-én bejelentkezik akkor ezt 19-án írásba visszavonhatja, december 20. követően már nem, ahogy onnantól be se tud jelentkezni már.
 
Már a bejelentés időpontjában meg kell felelnie a vállalkozásnak az eva-adóalanyiság valamennyi feltételnek és szükséges, hogy ne legyen az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.
 
Az egyéni vállalkozók kötelesek az eva-törvény szerinti bevételi nyilvántartást vezetni.

A jogi személyiséggel nem rendelkezőgazdasági társaságok (közkereseti társaságok és betéti társaságok) és az egyéni cégek választhatnak, hogy a nyilvántartásaikat a számviteli törvényszabályai szerint a kettős könyvvitel rendszerében, vagy az eva-törvény bevételi nyilvántartásra vonatkozó szabályai szerint vezetik.
A jogi személyeknek továbbra is a kettős könyvvitel rendszerében kell teljesíteniük nyilvántartási kötelezettségüket.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]