Az EVA alapja, mértéke

Ha egyszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondanánk, hogy ennek az adónak is a bevétel az alapja. Ez igaz, azzal a kiegészítéssel, hogy az EVA-törvény is meghatároz számos korrekciós tételt, amelyek ezt módosíthatják.

Mértéke 37%, de ez csak a 30 milliós értékhatárig igaz, hiszen ez jogosít az EVA, mint kedvezőbb adónem választára és ezért a törvényalkotó bűnteti ennek túllépését, méghozzá magasabb adóval.
Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, melyet módosítani kell a törvényben meghatározott korrekciós tételekkel. Az adó mértéke a pozitív adóalap 37 százaléka. Ha az adóalany bevétele és az összes bevételt növelő összege együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító 30 millió forintos értékhatárt, akkor az értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék!!!

Bevételnek minősül az egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli társaságok (kkt, bt.), egyéni cégek esetében a vállalkozási (gazdasági) tevékenységükkel összefüggésben bármely jogcímen / formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve az áthárított általános forgalmi adót is.

A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetén bevételnek minősül a beszámoló eredménykimutatásában kimutatott árbevétel, bevétel.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]