PDF letöltés

ÁFA választás - gazdasági tevékenység kezdetén

Az egyéni vállalkozó az okmányirodai, illetőleg a cégek a cégbírósági bejelentkezéssel  nyilatkoznak  az általános forgalmi adó vonatkozásában:
  1. alanyi mentességet választ, a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel kizárólag adómentes tevékenységet folytat, illetve egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenység esetén az adókötelessé tételt választja,
  2. vagy valamely különleges adómegállapítási módot választ, vagy általános módot választ, egyéni váll. választja-e átalányadózást
  3. Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni (közösségi adószám)
Ki az áfa alanya?

Aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat (azaz ellenérték elérésére törekszik) független formában.

(Nem független gazdasági tevékenység: a munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony pl.: bérszámfejtéses megbízás, a közhatalmi tevékenység - igazságszolgáltatási, az ügyészi, a rendvédelmi).

Kapcsolt vállalkozások, csoportos adóalanyiságot hozhatnak létre, az állami adóhatóság engedélyével közös írásos kérelmére. Ennek előnye, hogy az egymás közötti kapcsolataiban a tevékenység gazdasági tevékenységként megszűnik, vagyis egymás felé a tagok nem számítanak fel áfát, kifelé együttesen a csoport minősül adóalanynak (számlán a csoportos adóalany adószáma is szerepel)

Alanyi adómentes: választhatja akinél, a bejelentést megelőző adóévben az általa teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások összesített ellenértéke, valamint a bejelentés adóévében a gazdasági tevékenysége után ésszerűen várható és tényleges bevétele nem haladja meg a 6 millió forintot.

Adómentesség a tevékenység közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel:az Áfa tv. egyes közösségi, egészségügyi, szociális, oktatási, sport tevékenységeket mentesít az általános forgalmi adó alól, például az egyetemes postai szolgáltatás, a humán egészségügyi szolgáltatás.

A speciális jellegére tekintettel adómentes körbe tartoznak például egyes biztosítási, pénzügyi, szerencsejáték szolgáltatások. Ezen kívül ide tartozik egyes ingatlanok értékesítése, bérbeadása, amely ügyletekre adómentesség helyett adókötelezettség választható. Ha nem választják akkor amúgy áfa alany is áfamentesen tud csak ingatlant bérbe adni!

 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]