Adószámos magánszemélyek adókötelezettsége

Adóhatósági ellenőrzések világítottak rá arra problémára, miszerint az adószámos magánszemélyek a vállalkozói szerződéseik, illetve a megbízási ügyleteik során keletkezett bevételeik után gyakorta elmulasztják teljesíteni adókötelezettségüket. A következmény pedig sokba kerülhet.

A magánszemély önálló tevékenységből származó bevételei, jövedelmei után különféle minőségben is teljesítheti adókötelezettségét. Megbízási vagy felhasználói szerződés alapján megszerzett jövedeleméből

  • egyéni vállalkozóként vagy
  • adószámos magánszemélyként is adózhat.

A jövedelmet ez utóbbi esetben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalapba kell beszámítani, adóterhe 15 százalék.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelem után év közben adóelőleget kell fizetni, de fontos tisztában lenni azzal is, hogy annak megállapítására, levonására, megfizetésére ki a kötelezett.

Az adóelőleget megállapítani és megfizetni az önálló tevékenységet folytató magánszemélynek akkor kell, ha a bevétel nem kifizetőtől, hanem például magánszemélytől vagy a magyarországi szabályok szerint nem kifizető jogalanytól származik. Az adóelőleget ilyenkor negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetnie. Nem kell azonban adóelőleget fizetni akkor, ha az adóköteles jövedelem olyan külföldi államból származik, amellyel Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye.

Ha a magánszemély összevont adóalapba tartozó bevétele kifizetőtől származik, az adóelőleget, fő szabály szerint, a kifizetőnek kell megállapítani és levonni akkor is, ha a kifizetés számla alapján történik. A kifizető az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet a magánszemély költségnyilatkozata szerint állapítja meg. A kifizetőnek tehát – az szja-előleg levonásához és a szocho-kötelezettség teljesítéséhez – tisztában kell lennie azzal, hogy a kifizetést adószámos magánszemélynek vagy egyéni vállalkozónak teljesíti.

Sokba kerülhet a mulasztás

Ha a kifizetés nem a jogszabályi előírások alapján történt, az elmaradt kötelezettségek az önellenőrzés szabályai szerint rendezhetők a szankciók megfizetésével.

A kifizetőnek a feltárt hibát nyilvántartásba kell vennie, értesítenie kell a magánszemélyt, továbbá az szja-törvény szerint 15 napon belül bejelentést kell tennie a NAV-nak az adóazonosító szám feltüntetésével a „Bejelentés az adó- és járulékkülönbözet elszámolásáról” elnevezésű AJK jelű nyomtatványon az adókülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról.

A szabályszerű adóelőleg-nyilatkozat és a valós adatok feltüntetése nemcsak a kifizető, hanem a magánszemély érdeke is. Ha ugyanis a nyilatkozaton feltüntetett költség több mint 5 százalékkal meghaladja az adóbevallásában elszámolt igazolt költséget, akkor a magánszemélynek a költségkülönbözet 39 százalékát különbözeti bírságként kell az adóbevallásában feltüntetni és személyi jövedelemadóként megfizetni.

Ha a költségkülönbözet miatt év végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözete lesz a magánszemélynek, akkor a különbözet után további 12 százalék különbözeti bírságot kell bevallania és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig személyi jövedelemadóként megfizetnie.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]