Adóoptimalizálás a pandémia után

A koronavírus-járvány újabb hulláma a gazdasági szereplők nagy részére jelentős terhet rótt. Nagy segítséget jelenthetnek azok az adókönnyítési lehetőségek, adómegtakarítási alternatívák, amelyek a gazdaság újraindítását követően is igénybe vehetőek.

Az adóoptimalizálási lehetőség hozzájárulhatnak a beruházások fellendítéséhez, a járvány alatt leépített munkaerő újbóli foglalkoztatásához, ezzel javítva a vállalkozások cash-flow helyzetét.

Társasági adó és KIVA

  • Kedvezőbb fejlesztési tartalék szabályok, kamatmentes adóhitel

A fejlesztési tartalék azzal, hogy előrehozott értékcsökkenésként egyösszegben elszámolható a TAO alapnál, egyfajta adóhitelként segítette/segíti a beruházást tervező vállalkozásokat. A jövőbeli beruházásra tekintettel lekötött eredménytartalék erejéig a lekötés évében nem kell Tao-t fizetni. Az adófizetés az eszköz hasznos időtartama alatt „csöpögtetve” történik, feltéve, hogy a lekötés évét követő 4. adóév végéig a beruházást megvalósítják. Immár korlát nélkül, a teljes pozitív adózás előtti eredmény erejéig lehet fejlesztési tartalékoz képezni, már „csak” az adózás előtti nyereség szab korlátot. A fejlesztési tartalék vitathatatlan előnyei mellett hátrány azonban, hogy a lekötött tartalék korlátot szab az osztalékfizetési lehetőségeknek.

A KIVÁ-ra áttérő kkv-k számára további adóelőnyt jelenthet, hogy a TAO alatt adóhitelként működő kedvezmény akár végleges adómegtakarítássá is változtatható!

  • Csoportos TAO-alanyiság – optimalizációs lehetőség belföldi cégcsoportoknak

A csoportos társasági adóalanyiság lényege, hogy egy adott vállalatcsoport a társasági adónem tekintetében egyetlen adóalanynak minősül. A tao-csoport talán legnyilvánvalóbb előnye a veszteségelhatárolási lehetőségekben ragadható meg. Jelentős egyszerűsítést jelent továbbá a csoportos tao-alanyok életében, hogy a tagok „belső” ügyletei során nem kell alkalmazni a transzferár adóalapkorrekciós szabályokat, továbbá dokumentációs kötelezettség sem merül fel ebben a viszonylatban. Az adó/adóalapkedvezmények érvényesítése során egy csoporttagnak kell megfelelnie a jogszabályi feltételeknek.

  • Beruházási adó-/adóalap és K+F kedvezmények

Az adókedvezmény 2020-tól kezdve fokozatosan csökkenő értékhatárok mellett vehető igénybe. Kedvező változás továbbá, hogy a 2020. január 1-től bejelentett és megkezdett beruházások esetében nem kell létszám és bérköltség növelési feltételeknek megfelelni. A korábbi feltétel helyébe a létszámmegtartási feltétel lépett, melynek értelmében az adókedvezmény első igénybevételét követő négy adóévben a foglalkoztatotti létszám nem csökkenhet a beruházás megkezdését megelőző 3 év létszámadataihoz képest.

A magánszemély taggal rendelkező kkv-k a korábbiakhoz képest változatlan feltételekkel vehetnek igénybe beruházási adóalapkedvezményt. A nem csak magánszemély taggal rendelkező kkv-k a beruházási hitel kamatához kapcsolódó adókedvezményt változatlan feltételek mellett továbbra is igénybe vehetik.

Változatlan feltételekkel lehet igénybe venni a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenységhez kapcsolódó adóalapkedvezményt, valamint a K+F beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési adókedvezményt 100 millió Ft-os beruházásértékig. Továbbá a K+F tevékenységhez a tao-n túlmenően az iparűzési adóban, az innovációs járulékban és a szochó-ban is kapcsolódnak adóelőnyök. Fontos, hogy a támogatáshalmozódási szabályokra figyelemmel kell lenni!

  • A 2021. június 30-ig lezáruló adóévek esetében még élnek a régi jogdíjszabályok

A Tao tv. átmeneti rendelkezései alapján a 2016. június 30-áig szerzett, előállított, illetve bejelentett immateriális jószágokra, utoljára a 2021. június 30-áig lezáruló adóévi adóalapból – azaz naptári éves adózók esetén utoljára a 2020-as adóévről szóló bevallásban – alkalmazhatók a régi, a jelenleginél „liberálisabb” szabályok. A régi szabályok értelmében a jelenleginél szélesebb körben (pl. védjegy, kereskedelmi név stb.) és nagyobb mértékben (nyereség helyett a bevétel erejéig) vehető igénybe a kedvezmény. A jogdíjkedvezmény TAO-n túlmenően helyi iparűzési adóban és innovációs járulékban is igénybe vehető.

  • Foglalkoztatáshoz kapcsolódó TAO -kedvezmények

2021-ben is változatlan feltételekkel vehető igénybe a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanuló/képzésben résztvevő személy, illetve az ilyen személyek továbbfoglalkoztatása, valamint a korábban munkanélküli személyek foglalkoztatása után adóalapkedvezmény.

Általános Forgalmi Adó

  • Kérje vissza a behajthatatlan és a behajthatatlannak nem minősülő olyan követelésenek ÁFÁ-ját

Az Európai Bíróság (EUB) közelmúltbeli döntése korábban elévültnek hitt követelések esetében is megnyitja az ÁFA visszaigénylésének lehetőségét. 2021-től bekerült az ÁFA törvénybe egy speciális ÁFA -visszatéríttetései eljárás, melynek keretében minden olyan esetben lehetőség nyílik az ÁFA visszatéríttetésére, amikor az ellenérték megszerzése a kérelmezőnek fel nem róható okból ellehetetlenült.

  • Csoportos áfaalanyiság, együttműködő közösségek

A TAO -csoporthoz hasonlóan jelentős ÁFA-megtakarítás érhető el a csoportos ÁFA-alanyiság létrehozásával pl. akkor, ha ún. tárgyi mentes és adóköteles tagok is vannak a csoportban és a cél a kedvező levonási arány kialakítása vagy a költségek megfelelő allokálása stb. Amennyiben adóbefizető és visszaigénylő tagok is vannak a csoportban, úgy jelentős cash-flow előny is elérhető, továbbá tekintettel arra, hogy a csoporton belül nincsen számlázás, adminisztratív előnyökkel is jár a csoport kialakítása.

A csoportos adóalanyisághoz hasonló, annál speciálisabb adóoptimalizálási lehetőség az együttműködő közösségek, amelyet bizonyos nagy hozzáadott értéket termelő szolgáltatások (pl. IT, marketing, tanácsadás, jogi szolgáltatások, számvitel, bérszámfejtés, biztosítási, üzletfejlesztési szolgáltatások stb.) ÁFAmentes tevékenységet folytató adóalany általi igénybevétele esetében érdemes mérlegelni az elérhető cash – flow előny miatt

  • 5 százalékos lakásáfa

Mind a magánszemélyek, mind az ingatlanberuházók számára jó hír, hogy 2021-től újra 5%-os áfamértékkel adózik az új lakások, lakóingatlanok értékesítése. A kedvező adómérték 2026. december 31-ig lesz alkalmazható, feltéve, hogy az értékesített lakás esetén az építési engedély legkésőbb 2022. december 31. napjáig véglegessé válik, vagy az építési tevékenységet legkésőbb eddig az időpontig bejelentették. A kedvező szabály mind a hagyományos adásvételre, mind a lakóingatlan generálkivitelező általi átadására alkalmazható.

Helyi iparűzési adó

  • 1 százalék hipa kkv-knak

A mikro-, kis- és középvállalkozások számára jelent segítséget a tavalyi év végén bejelentett HIPA-könnyítések, melyek értelmében az idei év vonatkozásában a hipa-mérték 1 százalékra csökken (azokon a településeken, ahol 1 százaléknál magasabb mértékű adó van hatályban),és a 2021-ben esedékes hipa előlegek is megfeleződnek.

  • Ideiglenes tevékenység utáni mentesülés

Az építőiparban tevékenykedő társaságok számára pozitív változást jelent, hogy 2021-től már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet.

 

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmények

A járvány munkaerőpiaci negatív gazdasági következményeként rengeteg munkáltató kényszerült átmenetileg vagy véglegesen megszüntetni bizonyos munkaköröket. Erre reagálva, a kormány számos – adórendszeren belüli és kívüli – intézkedéssel próbálta ösztönözni a foglalkoztatókat a munkahelyek fenntartására. Ilyen jellegű intézkedés volt például a SZÉP-kártya juttatások szocho, illetve szakképzési hozzájárulás-mentességének június 30-ig történő biztosítása, valamint a kártyán lévő egyenlegek időben korlátlan felhasználhatósága továbbá, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig a munkavállalóval szemben díjat nem számíthatnak fel.

A munkaerőpiacra lépés/visszatérés kapcsán szocho-kedvezményeket is érvényesíteni lehet (pl. munkaerőpiacra lépők kedvezménye, három vagy több gyermekes nők kedvezménye). Abban az időszakban, amikor munkáltató teljes egészében mentesül a szochó alól, a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetnie.

A hivatkozott kedvezmények a KIVÁ-ban is érvényesíthetők az adóalapból: amikor teljes szocho -mentesség illeti meg a munkáltatót, ott a minimálbér összegéig csökkenthető a KIVA-alap személyenként.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]