PDF letöltés

Adónyilatkozat –Feltételek (3)

A bevallási kötelezettség adónyilatkozattal teljesíthető.
Akkor is (ha egyszerűsítve a+b áll fenn + többi feltétel) ha a magánszemély az adóévben adóelőleget megállapító munkáltató(k)tól szerzett jövedelmet úgy, hogy a levont adó/adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben összesen az 1000 forintot nem haladja meg, és emellett más kifizető(k)től is szerzett kifizetésenként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt,feltéve, hogy

1. tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot (kivéve a 10 százalék költséghányadot), nem számolt/számol el, és

2. a bevételből levonást, a jövedelemből családi kedvezményt - megosztás nélkül -, az adóból adókedvezményt csak egy - adóelőleget megállapító - munkáltatónál érvényesített, és csak annyiban érvényesít, amennyiben az adóelőleg-nyilatkozata szerint ez a munkáltató azt figyelembe vette, és

3. az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem ad, és

4. az adót, adóelőleget a kifizető hiánytalanul levonta,

Ha a feltételek fennállnak,

a)
az adóelőleget megállapító munkáltató az adóévben általa kifizetett (juttatott) bevételről - ha annak ténylegesen megfizetendő adója és az abból levont adóelőleg megegyezik vagy a különbözete nem több ezer forintnál -,

b)
100 ezer forintot meg nem haladó kifizetés(ek) esetén bármely kifizető az általa kifizetett (juttatott) bevételről (bevételekről) - amennyiben a levont adó, adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó összege megegyezik -
azt összesített igazoláson kötelezően tájékoztatja a magánszemélyt, hogy a bevételre vonatkozóan adónyilatkozatot adhat (nem indokolt munkáltatói adómegállapítást kérnie vagy adóbevallást beadnia).

Az 1000 forint különbözetet az adóhatóság nem tartja nyilván, azt a magánszemélynek nem kell megfizetnie, illetve az adóhatóság nem téríti vissza (nem utalja ki).
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]