PDF letöltés

Adónyilatkozat –Feltételek (2)

Akkor tehet a magánszemély, ha nem keletkezett olyan kötelezettsége, vagy nem él olyan jogosultsággal, amely miatt bevallási kötelezettségét munkáltatói adómegállapítással vagy adóbevallással kell teljesítenie.

 

  1. Legfontosabb feltétele, hogy összes jövedelme      az adóévben kizárólag ugyanazon - adóelőleget megállapító - munkáltatótól származik, és a levont adó/adóelőleg, valamint a      ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben összesen az 1000      forintot nem haladja meg /(a) eset/ vagy ha az adóévben kizárólag      kifizetőtől származó olyan bevételt - ide nem értve azt, amelyet nem kell      bevallania [11. § (3) bekezdés] - szerzett, amely kifizetésenként a 100      ezer forintot nem haladta meg és az adót, adóelőleget a kifizető      hiánytalanul levonta /b) eset/
  2. feltéve, hogy tételes költségelszámolással      költséget nem számolt, számol el,(kivéve kifizetőtől származó jövedelem      esetében a 10 százalék költséghányadot),
  3. és a bevételből levonást,      a jövedelemből családi kedvezményt, adókedvezményt nem érvényesít vagy munkaviszony      esetében annyiban érvényesít, amennyiben az adóelőleg nyilatkozata szerint      (munkaviszony kezdetekor kell tenni) a munkáltató azt figyelembe vette,
  4. és az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot,      valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem ad.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]