Adóköteles reklám közzétételének megrendelése, ha a közzétevő nem ad nyilatkozatot

Ekkor ezután a reklámadó köteles tevékenység után az adóalany: a megrendelő.
Amennyiben a vállalkozás reklám közzétételét rendeli meg, s a reklámadó alanya nem ad nyilatkozatot számlán vagy számviteli bizonylaton vagy más okiraton (így különösen a reklám közzétételére vonatkozó szerződésben) arról, hogy „az adókötelezettség őt terheli, s az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy arról a tényről, hogy az adóévben reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli”, a megrendelőt terheli a reklámadó.
 
Ilyen eset akkor fordulhat elő, ha reklámadó fizetéséről az adóalany nem adja meg a nyilatkozatát pl. olyan internetes cégek, amelyek nem Magyarországon letelepedett vállalkozások.
 
Javasoljuk, építsék be a szerződésekbe ezt kötelezettséget. Követeljék meg, hogy a számlán is szerepeljen az idézett nyilatkozat.
 
Amennyiben a reklámot közzétevő adóalanytól a vállalkozás nem rendelkezik az előírt nyilatkozattal, úgy a megrendelőt terhelő adó bevallása külön történik. Az adó alapja nem tartozik a sávosan meghatározott adóalaphoz.
 
Szankciószerű a társasági adó azon szabálya, hogy a reklám megrendelőjénél nem tekintendő a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek a nyilatkozat hiányában a megrendelő által fizetett ellenérték, így viszont a reklám közzétételéért fizetendő díjjal kapcsolatban felszámított ÁFA visszaigénylése kérdéses lehet.

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]