PDF letöltés

A transzferárazásban is figyelembe kell venni a járvány hatásait

Az élet minden területére kiható COVID-19 világjárvány a transzferárazásban is új kihívásokat jelent, számos problémát generál, amelyek megoldásához igyekszik segítséget nyújtani mind a társaságok, mind az adóhatóságok számára az OECD decemberben kiadott iránymutatása.

A december 18-án kiadott új iránymutatás megerősíti a piaci ár elvét, valamint visszautal a 2017-es OECD Transzferár Irányelvek a multinacionális nagyvállalatoknak és adóhatóságoknak („OECD TP Irányelvek”), mint irányadó dokumentumra, ugyanakkor négy, a transzferárak kialakításában kulcsfontosságú területtel foglalkozik:

– Összehasonlító elemzés
– Veszteségek és COVID-19 kapcsán felmerülő költségek allokálása
– Állami támogatások kezelése a transzferár elemzésekben
– Előzetes ármegállapítási eljárások (APA) kezelése.

Az összehasonlító elemzés kapcsán az iránymutatás kitér az elemzés céljára felhasználható adatok forrásával, időbeli elérhetőségével, az esetleges információhiány kezelésének lehetőségeivel, kiigazításaival kapcsolatos kérdésekre, de felveti a veszteséges cégek adatainak felhasználását is az összehasonlító elemzések céljára, ami egyébként a NAV által nem preferált megközelítés.

A járvány negatív hatásainak figyelembe vétele kapcsán a veszteséges működés kérdésével is foglalkozik az iránymutatás, hogy akár egy alacsony kockázatú vállalatnál a piaci ár elvével összhangban hogyan lehet a szerződést módosítani. A dokumentum azt erősíti, hogy minden esetet egyedileg kell vizsgálni és értékelni, kiemelve a felek tranzakcióban betöltött szerepének és vállalt kockázatainak kulcsfontosságát, szem előtt tartva, hogy hasonló helyzetben független felek hogyan jártak volna el.

A világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklésére tett kormányzati intézkedések, állami támogatások az egyes országokban eltérőek ugyan, de a transzferárazásra gyakorolt hatásuk jelentős. Fontos megvizsgálni, hogy az állami támogatások milyen módon befolyásolhatják az összehasonlíthatóságot a transzferár-elemzésekben. A elemzések során hogyan vehetőek figyelembe az állami támogatások egyes országokban eltérő számviteli kezeléséből, elszámolásából adódó korrekciók.

Foglalkozik az iránymutatás a világjárványnak a már hatályba lépett APA határozatokra, illetve a még folyamatban lévő APA eljárásokra gyakorolt hatásaival. Az APA eljárásokkal összefüggésben a világjárvány hatására felmerülhet a megállapodások módosításának szükségessége, de adott esetben azok megszüntetése is. Az iránymutatás ugyanakkor praktikus megközelítésekre tesz javaslatot, felvázolva adott esetben megoldásként az árak piaci jellegének évenkénti vizsgálata helyett egy hosszabb időszakra vonatkozó tesztelés lehetőségét („term-testing”), vagy alapesetben egyedileg vizsgált tranzakciók összevont elemzését is, amennyiben azt a helyi jogszabály lehetővé teszi.

Az iránymutatás nem konkrét válaszokat ad, hanem kijelöli az irányokat az egyes kérdések megközelítéséhez és megerősíti, hogy nincsenek sztenderd válaszok és általános megoldások. A világjárvánnyal érintett ágazatok, a különböző vállalkozások transzferár kérdéseit egyedileg kell kezelni. Ez egy jóval alaposabb és részletesebb transzferár elemzések elkészítését kívánja majd meg a vállalkozásoktól, ugyanakkor az adóhatóságok sem követhetik ezekben az esetekben a régi sémákat, számukra is új kihívásokat fog válhatóan hozni a COVID időszak transzferárazásának ellenőrzése.