A tartozások elévüléséről

A követelés elévülésének legfontosabb következménye az, hogy azt bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. Követelés alatt nemcsak a pénzkövetelést kell érteni, hanem bármely, szerződésből fakadó követelést. Az elévülés a kötelezett szempontjából azt jelenti, hogy ő az elévült követelés teljesítését megtagadhatja.

Mit is jelent az elévülés?

A követelés elévülésének legfontosabb következménye az, hogy azt bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. Követelés alatt nemcsak a pénzkövetelést kell érteni, hanem bármely, szerződésből fakadó követelést. Az elévülés a kötelezett szempontjából azt jelenti, hogy ő az elévült követelés teljesítését megtagadhatja.

Az elévüléssel azonban maga a követelés nem szűnik meg, ezért ha a kötelezett az elévült kötelezettségét teljesíti (mert például elkerüli a figyelmét, hogy az elévült), akkor azt utólag nem követelheti vissza a jogosulttól. Az elévült követelés továbbra is jár a jogosultnak szerződés szerint, csak az már bíróság előtt nem kikényszeríthető. Az elévülést a bírósági vagy hatósági eljárásban nem lehet hivatalból figyelembe venni, azaz azt az érdekeltnek külön kérelmeznie kell elévülési kifogás formájában.

Főszabály szerint a követelések 5 év alatt évülnek el. (A jogszabályok ettől eltérő elévülési időket is megállapítanak.) Ha a felek az elévülési idő hosszát szeretnék 5 évtől eltérően megállapítani, ezt a megállapodást írásba kell foglalni. A korábbi szabályozással ellentétben tehát nemcsak 5 évnél rövidebb, hanem 5 évnél hosszabb elévülési időben is megállapodhatnak a felek. Egy dolgot nem lehet: az elévülési időt a szerződésben teljesen kizárni. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Ha a teljesítés idejére a felek határidőt tűztek ki, akkor a határidő utolsó napja az esedékesség időpontja.

Az új Polgári Törvénykönyv az elévülést megszakító körülmények között már nem említi a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítást. Míg eddig minden egyes írásbeli felszólítás megszakította az elévülési időt, azaz az elévülési idő mindegy egyes alkalommal meghosszabbodott 5 évvel, ez a törvényi lehetőség a jövőben már nem adott. Hasonlóan nem szakítja meg az elévülést a jövőben, ha engedményezés történik, és erről a kötelezettet értesítik.

Bár az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésekor fennálló szerződésekre a régi Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) szabályait kell alkalmazni, de a jövőbeni bírói gyakorlat bizonytalansága miatt célszerű még most, március 15-e előtt kiküldeni az írásbeli fizetési felszólításokat valamennyi lejárt követelésünkre. Ezzel az elévülési idő 5 évvel meghosszabbodik.

/forrás ado.hu/

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]