A reklámadó – reklám fogalma

A reklámadó olyan új adófajta, ezért érdemes megismerni a részletes szabályozását, figyelemmel arra, a Reklámadó tv. 2014. augusztus 15-én lépett hatályba, s a 2014. évi adóelőleg bevallást és az első részlet befizetését 2014. augusztus 20-áig (21-éig) kellett teljesíteni.
A Reklámadó tv. szerint reklámnak minősül:
 
a) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. sz. tv. (Reklám tv.) szerinti gazdasági reklám
 
A Reklám tv. 3. § d) pontja fogalmazza meg azt, hogy gazdasági reklám olyan közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód, amely áruk értékesítésének, vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére, vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
 
b) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. sz. törvény (Mttv.) 203. § 20. pontja tartalmazza a kereskedelmi közlemény fogalmát, amely olyan médiatartalom, melynek célja gazdasági tevékenységet folytató személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítését jelenti. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, névjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése.
 
A meglehetősen bonyolult fogalmakból egyértelműen látszik hogy annak alkalmazása üzleti céllal függ össze, az adott személy gazdasági tevékenységével kapcsolatos. Ebből az is következik, hogy olyan információ közzététele, amelyik jogszabályi előírások alapján kötelező, mint pl.: fogyasztóvédelem szempontjából, nem képezhetik a reklámadó tárgyát.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/reklamado-mi-az

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]