A nyugta

A nyugta egy lehetőség, egy egyszerűbb bizonylat számla helyett, amely az értékesítést igyekszik gyorsítani. Vannak esetek mikor lehet mentesülni a számlakibocsátás alól
Áfával számítottan 900 ezer forintos értékhatár alatt mentesül a számlaadási kötelezettség alól az adóalany, ha a terméket megvásárló, a szolgáltatást igénybe vevő olyan nem adóalany, (és nem jogi személy), aki/amely az ügylet ellenértékét – a teljesítés napjáig – készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel megtéríti, és számla kibocsátását nem kéri. Ezekben az esetekben az adóalany köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője részére nyugtát kibocsátani. Nyugta helyett az adóalany számlát is kibocsáthat.
 
Azaz a nyugtázás nem kötelező, de akkor számlát kell kiállítani. Úgy is mondhatnánk, hogy ha valaki vállalja, hogy mindig számlát ad nem kell nyugtát kiállítania.
Ha nyugtát akar kiállítani akkor ezt viszont akkor teheti meg, hogy ha a vevő nem kér számlát, nem adóalany és maga a terméket/szolgáltatás bruttó 900 ezer forintnál kevesebb és azt rögtön kifizeti.
 
Nyugta kizárólag papír alapon bocsátható ki és kizárólag magyar nyelven állítható ki. Azaz nincs elektronikus nyugta. A nyomdai úton előállított nyugtára ugyanazok a szabályok alkalmazandóak, mint a nyomdai úton előállított számlára, azzal az eltéréssel, hogy ha a nyugtanyomtatvány egyben az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját (jegyként is funkcionál), a nyugtára nem kell állami adóhatóság által kijelölt sorszámtartományt alkalmazni.

Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]