A felvásárlási okirat

Az olyan adóalany aki/amely a mezőgazdasági tevékenységére az Áfa tv. XIV. fejezetének előírásait alkalmazza, az Áfa tv. általános szabályai szerint kötelezett számla, illetve nyugta kibocsátására.
Mentesül a számlaadási kötelezettség alól az olyan ügylete tekintetében, amely után kompenzációs felárra jogosult és a termék vevője, szolgáltatás igénybe vevője által kiállított felvásárlási okirat egy példányával rendelkezik.
 
A mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanytól az Áfa tv. mellékletében meghatározott saját előállítású, feldolgozású terméket vásárló, szolgáltatást igénybe vevő – nem különleges jogállású – belföldön nyilvántartásba vett adóalanyt felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettség terheli. A felvásárlási okirat kiállítása révén a mezőgazdasági tevékenységet végző különleges jogállású adóalany mentesül a számlaadási kötelezettség alól.
 
A felvásárlási okirat kötelező adattartalma a következő:
  • a felvásárlási okirat kibocsátásának kelte;
  • a felvásárlási okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja;
  • a termék értékesítőjének, szolgáltatásnyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének neve, címe és adószáma;
  • az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az Áfa tv-ben alkalmazott vámtarifaszám, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
  • a teljesítés időpontja, ha az eltér a felvásárlási okirat kibocsátásának keltétől;
  • a kompenzációs felár alapja, továbbá az értékesített termék kompenzációs felár nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás kompenzációs felár nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
  • az alkalmazott kompenzációs felár mértéke;
  • a kompenzációs felár összege;
  • a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének aláírása.
A felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettséget kizárólag a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője teljesítheti; az ilyen ügyletről gyűjtő felvásárlási jegy nem bocsátható ki, és a bizonylat egyszerűsített adattartalommal nem bocsátható ki.

Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/mezogazdasagi-tevekenyseg-a-kulonleges-jogallasu-adoalany-szamlazasa

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]