25.000 forint alatti értékesítés - egyszerűsített számla elég

Az értékhatár indokolja az egyszerűsítés lehetőségét 25 ezer forint alatti ügyleteknél.
Az Áfa törvény az ügyletekre ott teszi lehetővé az egyszerűsített számla kibocsátását, ahol a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget, feltéve, hogy a számla kibocsátására jogalapot teremtő ügylet nem tartozik az Áfa tv. 29. §-a szerinti távolsági értékesítés, az Áfa tv.89. §-a szerinti adómentes közösségi termékértékesítés vagy jelen területi hatályon kívül teljesített értékesítés körébe.
 
Egyéb feltételt ezzel kapcsolatban az Áfa tv. nem ír elő. Így például egy adóalany részére, belföldön teljesített, átutalással kifizetett értékesítés esetében is lehetőség van egyszerűsített számla kibocsátására, ha az adott ügyletről kibocsátandó számlában szerepeltetendő, adóval növelten számított végösszeg 100 euro (illetve annak megfelelő pénzösszeg) vagy az alatt van. Ez egyaránt vonatkozik a devizában vagy a forintban kiállított számlákra is.
 
A 100 eurós értékhatár átszámításánál az Áfa tv. 256. § (1) bekezdés szerint kell eljárni. Az euróban meghatározott pénzösszegnek megfelelő forintösszeg megállapításához a 2003. évi uniós csatlakozási szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot (252,19 forint/euró) kell alkalmazni azzal, hogy az átváltás eredményeként kapott pénzösszeget – a matematikai kerekítési szabályok alkalmazásával – 100.000 forintra, illetőleg ha az átváltás eredményeként kapott összeg nem haladja meg a 100.000 forintot, 1000 forintra kell kerekíteni. Eszerint a 100 eurónak megfelelő pénzösszeg 25.000 forint.
 
Ezekben az esetekben a számla egyszerűsített adattartalma azt jelenti, hogy a számla kötelező adattartalmaként:
  • az adóalap helyett az ellenérték adót is tartalmazó összege,
  • valamint az adó mértéke helyett az alkalmazott adómértéknek megfelelő százalékérték, az ún. felülről számított adómérték, vagyis a 21,26 %, a 4,76 % vagy a 15,25 % feltüntetése kötelező.
Emellett az áthárított adóra vonatkozó adat (az áthárított adó összege, és a 27 %, 18 %, vagy 5 % adómérték) nem tüntethető fel, tekintettel arra, hogy az ellenérték adót is tartalmazó összegéből a vevő állapítja meg annak adótartalmát az előbb említett százalékérték alkalmazásával.

Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]