2014. évi adótörvény javaslat - társasági adó mit várhatunk?

A Kormány 2013. október 18-án az Országgyűlés elé terjesztette az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Forrás: www.mti.hu, www.kormany.hu

Most összefoglalnánk önöknek a TAO-t érintő javaslatokat és változásokat, figyelemmel arra, hogy a törvény elfogadásáig még biztosan számítani lehet módosításokra. Kitérünk a vállalkozásokat mint munkáltatókat érintő járulék és SZOHA javaslatokra is.

 1. Nem jelentős összegű hiba

A nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló bevallásban kell figyelembe venni, azaz így nem szükséges önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapját, adóját!

A tervezett módosítás szerint nem jelentős összegű hibának minősül a számvitelről szóló törvény szerint meghatározott nem jelentős összegű hiba.

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő adózó esetében a nem jelentős összegű hiba értékhatára a mérlegfőösszeg 2 százaléka.

2. Éttermi szolgáltatás költsége számla nélkül is elszámolható

Elég a nyugta,- azaz ha köznyelvben repi - , azaz reprezentációs célból igénybe vett éttermi szolgáltatás veszünk igénybe és ellenértékét bankkártyával, hitelkártyával egyenlítik ki, akkor a fizetett összeg elismert költségnek minősül, akkor is ha arról számlával nem, csak nyugtával rendelkezünk.

3. Beruházási adóalap-kedvezmény

A javaslat a kis-és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezményének alkalmazását a szoftvertermékek felhasználási jogára is kiterjeszti. Az adóalap-kedvezmény érvényesítésének korlátja továbbra is évi 30 millió forint marad.

4. Önellenőrzés során feltárt hiba

Nem csökkenti a társasági adóalapot az önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként vagy ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg. Ugyanígy nem kell növelni a társasági adóalapot az önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként/ nettó árbevétel, bevétel csökkentéseként elszámolt összeggel. Az adóalap korrekciós tételt a továbbiakban csak az adóellenőrzés során feltárt hiba esetén kell alkalmazni.

5. Kamatkedvezmény a kis- és középvállalkozások beruházásánál

A kis-és középvállalkozások a tárgyi eszköz beruházásra felvett hitelekre az adóévben megfizetett kamat 60 százalékáig adókedvezményt vehetnek igénybe. Ezt a 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján vehető igénybe, a 2013. december 31. előtt megkötött hitelszerződések esetén továbbra is a kamat 40 százaléka az adókedvezmény.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke, követve az inflációt, 2014. január 1-jétől havi 6 810 forintra, azaz napi 227 forintra emelkedik.

Szabad vállalkozási zónák - szociális hozzájárulási adókedvezményének

Jelenleg az adókedvezmény egyik feltétele, hogy a az érintett munkavállaló bejelentett lakóhelye legalább 6 hónapja abban a szabad vállalkozási zónában legyen, amelyben a kifizető működik. A javaslat enyhítene ezen a kritériumon, és eszerint a lakóhely feltétel úgy is teljesülhet, ha a munkavállaló bejelentett lakóhelye legalább 6 hónapja a munkáltató székhelye szerinti szabad vállalkozási zónától 20 km-re lévő szabad vállalkozási zónában található, vagy ugyanabban a kistérségben lakik, mint amelyben a munkáltatója működik. (Ez a szabály a társaságok szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségét is kedvezően érintheti.)
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]