Munkáltatói igazolások - álláskereséshez

Fontos, hogy a munkaviszony megszűnésekor fellépő számos adminisztrációs feladatot a munkáltató ismerje. Ezek az ún. kilépő papírok, amelyek sok igazolást jelentenek, amelyeket a munkavállaló részére ki kell adni, és amelyeket elszórtan szabályoznak a jogszabályok, mégis a munkáltató kötelessége ezek szabályszerű átadása, egy részük TB vonatkozású, van ami az álláskeresési járadákhoz szükséges, van ami a további szabályszerű foglalkoztatást segíti, pl.: gyermektarás  letiltás a munkabérből, értékelés.

Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény36/A. §-a alapján a munkaadó - az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyesetét kivéve - a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén, az utolsó munkában töltött napon köteles a munkanélküli igazolólapot a munkavállalónak átadni.

/Az igazoló lap kiállítására, valamint annak tartalmára vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg. Az igazolólap kiállítására vonatkozó szabályokat a 34/2009. (XII.30.) SZMM számú rendelet tartalmazza./

Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához
 
Az Ebtv.vhr. 37/A. §-ának (1) bekezdése írja elő e jövedelemigazolás kiadását:

A Tbj.-ben (Társadalombiztosítási jogszabály) meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványon (a továbbiakban: jövedelemigazolás) köteles igazolni a megelőző naptári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmét és azon időtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme nem volt.

A jövedelem igazolásra külön fel kell vezetni az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem végösszegét. A jövedelemigazolás mellékletét képező pótlapon kell szerepeltetni a nem rendszeres jövedelem összegét, jogcímét, megjelölve a kifizetésre való jogosultság időtartamát, valamint a kifizetés időpontját.
 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]