Munkaviszony létesítés és megszüntetés újabb gyakorlata

Időpont: 2017.04.13., 10:00-14:30

Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
1131 Budapest, József Attila tér 4. – Ingyenes parkolási lehetőség

Eőadónk:
Dr. Kulisity Mária – bírónő, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság

Ajánló:
Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik azzal, hogy a munkaviszony létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek. A munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül bemutatjuk, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a munkakör vagy a munkabér. Az előadás továbbá bemutatja a munkaviszony megszüntetés legújabb bírói gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre, a joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményeire, és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is.

Témakörök:
 • A munkaviszony létesítését megelőző tárgyalások
 • Milyen képzettségi, képességi követelmények támaszthatók?
 • Mely alkalmassági vizsgálatok, nyilatkozatok megtétele kérhető?
 • A munkaszerződés formaiságai, kötelező, természetes, eshetőleges tartalmi elemei
 • Munkakör, alapbér és egyéb bérelemek, szociális juttatások meghatározása
 • Meghatározzuk-e, ha igen miként a munkavégzés helyét,- milyen időre kössük,- milyen további elemeket érdemes szabályozni?
 • Munkáltató szabályzatok jogi sorsa
 • A próbaidő kikötése és az azzal kapcsolatos gyakorlati problémák
 • Határozott idő meghatározása
 • Tájékoztatási kötelezettség
 • A munkaszerződés módosítása és annak bírósági gyakorlata
 • Írásba foglalás nélküli módosítások, szóban, ráutaló magatartással történő módosítás
 • Mikor egyoldalú módosítás és mikor állapítható meg a felek egyező, közös akarata?
 • Ha egyes munkaköri feladatok változnak, mikor állapítható meg a munkakör módosítása?
 • A módosítási ajánlat elutasításának lehetséges következményei
 • Általános elvek a munkaviszony megszüntetés során
 • A munkaviszony megszüntetés alakiságai az Mt. szerint és a bírói gyakorlatban
 • A munkaviszonyt megszüntető nyilatkozat közlése és annak bírói gyakorlata
 • A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése és annak megtámadása
 • A határozott és határozatlan idejű munkaviszony megszűnése, felmondása
 • A képességre és a magatartásra alapított felmondási indok elhatárolása, alkalmatlanság, a nem megfelelő munkavégzést bizonyítása, eljárás egészségügyi alkalmatlanság esetén
 • A létszámcsökkentés, az átszervezés és a minőségi csere bírói gyakorlata
 • Felmondási védelmek
 • Az azonnali hatályú felmondás
 • A próbaidő alatti megszüntetés
 • Eljárás a munkaviszony megszüntetés során
 • A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
 • A munkajogi igény érvényesítése
 • Keresetindítási határidő és az igazolás
 • Konzultáció
Regisztráció során résztvevőinknek mappát, előadás anyagot (a rendezvény témájában a helyszínen az előadó által készített, az előadáson kivetített ppt) jegyzetet, tollat biztosítunk.

Részvételi díj:

Teljes ár: 26.900 Ft + ÁFA (27 %) /Fő/ szeminárium
Kedvezményes ár: 24.900 Ft + ÁFA (27 %) /Fő/ szeminárium (a konferencia előtt egy héttel történő jelentkezés és a konferencia időpontjáig történő befizetés esetén)
3 főnél több jelentkező esetén kérje cégére szabott egyedi ajánlatunkat!

A részvételi díj magában foglalja:
 • a regisztrációkor átadott mappát, előadás anyagot, jegyzetet, tollat
 • érkezéskor bekészítve: kávét, teát, üdítőt, ásványvizet valamint édes és sós süteményt
 • délben bekészítve: kávét, teát, üdítőt, ásványvizet, háromféle szendvics ebédet (sajtos, sonkás, szalámis), salátát és gyümölcstálat
 • Konferenciánk minden résztvevőjének biztosítjuk az étkezést, nem kell külön igényelni!
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]