ÚJ KIHÍVÁSOK A KÖZBESZERZÉSEKBEN - 2016. február 2.

 

Gyakorlati szakmai konzultáció a közbeszerzések
aktuális kérdéseiről az új Kbt. és annak hatályba lépése óta történt
jogszabályi változásokra is figyelemmel.


Az új közbeszerzési törvény számos olyan kihívást tartogat a közbeszerzési eljárások szereplői számára, amelyek újszerű megközelítést, szemléletet kívánnak. Az új közbeszerzési törvény intézményeinek, alapvető rendelkezéseinek áttekintését követően ez úttal a törvényi előírások egyes részterületeinek és felmerülő kérdéseinek megvitatására invitáljuk Önöket. Kitérünk továbbá az új Kbt. hatályba lépése óta eltelt időszak törvényi változásaira is.
 
TÉMAKÖRÖK ÉS ELŐADÓK:


• 2015. november 1-jét követő újabb módosítások áttekintése;
• A vegyes beszerzések minősítésének új szabályai;
• A becsült érték megállapításának egyes kérdései, a részekre bontás tilalmának új szabályai
• A közbeszerzési eljárás előkészítése: módosított szabályok, új lehetőségek
• Az üzleti titok és az iratbetekintés az új törvény rendszerében
• A részekre történő ajánlattétel és többváltozatú ajánlat
• Átalakított kizáró okok, felmerülő kérdések
• Módosított alkalmassági előírások a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeletben
• Kiigazított hiánypótlási, módosított aránytalanul alacsony árra vonatkozó szabályok
• Az elbírálás menete: szemléletváltás a bírálati cselekmények sorrendjében
• Az értékelési szempontok új rendszere, új kihívások
• A nemzeti eljárásrend alkalmazásának részletszabályai, egyes kérdései;dr. NAGY-FRIBICZER GABRIELLA, közbeszerzési szakértő, európai jogi szakjogász, dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

dr. KOTHENCZ ÉVA, közbeszerzési szakértő társasági jogi szakjogászTREND HUNGARY Kft.
Honlapunk címe: www.trendhungary.hu
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]