PTK Kisokos - 3 részes szeminárium

2 éve tavasszal befejeződött a "magánjogi rendszerváltozás", azaz hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.és végrehajtási jogszabályai. A törvény szinte minden magánszemély, gazdasági társaság, más jogalany mindennapjait közvetlenül érinti, sokszor gyökeresen megváltoztatva az eddigi joggyakorlatot, szerződéses gyakorlatot.

A  3 részes 6-6-6 órás gyakorlati előadás célja, hogy bemutassa azokat a vagyonjogi, gazdasági élet szempontjából jelentős területeket, ahol kiemelten fontos változások következtek be.

Jelentkezni lehet természetesen együttesen vagy akár 1-1 külön-külön részre is.

A képzést ajánljuk jogászoknak, gazdasági szakembereknek, cégvezetőknek és más területtel foglalkozóknak egyaránt.
 
PTK. KISOKOS - 3 részes szeminárium: A pénztartozások hatékony érvényesítésének jogi eszközei,Kodifikált joganyag vs joggyakorlat: a forgalmazási, a franchise-, a faktoring- ,Személyiségi jogok, kártérítés - gyakorló Professzor Asszony és Bíró Úr előadása


Helyszín: Danubius Grand Hotel Margitsziget****1138 Budapest, Margitsziget

Időpontok:

2016.02.11 10:00-16:00
2016.02.17 10:00-16:00
2016.03.03 10:00-16:00

Részletes tematikák:

2016.02.11

I. rész: Dr. Kerepesy Krisztián : A pénztartozások hatékony érvényesítésének jogi eszközei

A gazdasági élet legnagyobb hátráltatói közé tartoznak a lánctartozások, fizetési késedelmek. A képzés célja, hogy hatékony (de legális…) eszközöket adjon az Ön kezébe a pénzkövetelései biztosításához, érvényesítéséhez.
A képzés részben az új Ptk. más előadásainkkal már érintett anyagára épül, de igyekszik azon túl is bemutatni a legalább annyira hasznos eljárási jogi, végrehajtási, értékpapírjogi praktikákat is.
 •   A pénztartozás az új Ptk.-ban. A teljesítési határidő
 •   A késedelmi kamat, a 40 EUR átalány gyakorlati kérdései
 •   A pénztartozás behajtásának speciális esete: a felhatalmazó levélen alapuló inkasszó
 •   Az új Ptk. gyökeresen átalakított zálogjogi rendszere. Az óvadék.
 •   A kezesség, a garancia
 •   A faktoring és az engedményezés megváltozott szabályai
 •   A tartozáselismerés
 •   Egy hatékony „védelmi vonal”: az általános szerződési feltételek (ÁSZF)
 •   A tulajdonjog-fenntartás előnyei és buktatói
 •   Eljárásjogi-alaki „biztosítékok”: a közokirat és a teljes bizonyító erejű magánokirat  jelentősége a követeléskezelésben
 •    Az ideiglenes intézkedés, a biztosítási intézkedés. A végrehajtási záradék előnyei
 •   A fizetési meghagyás, a kisértékű per gyorsított szabályai
 •   Különleges eszköz az építőiparnak: a lánctartozás elleni Teljesítésigazolási Szakértői   Szerv
 •   A TSZSZ-szakvélemény joghatásai, a szakvéleményre alapított speciális per
 •   A váltó: sokoldalúan praktikus és mindenki számára elérhető eszköz
 •   A követelés behajtása másoktól az adós halála / megszűnése esetén
 •   A tagok és a vezető tisztségviselő felelőssége a hitelezők felé

 
2016.02.17
 
II. rész: Prof. Dr. Papp Tekla : Kodifikált joganyag vs joggyakorlat: a forgalmazási, a franchise-, a faktoring- és a pénzügyi lízing szerződések a Ptk.-ban

Az előadás a kontraktusok csoportosítása és a csoportismérvek analízise mellett a bírói gyakorlatnak és a jogalkotónak a szerződések tipizálásához kapcsolódó viszonyára is kitér. A magyar szerződési rendszer részletes bemutatását követően a Ptk-ban újonnan - azonban részlegesen -  szabályozott négy új szerződés (forgalmazási, franchise-, faktoring-, pénzügyi lízing) rendelkezéseinek a joggyakorlattal való összevetésén keresztüli elemzésére kerül sor.
FONTOS!: Valamennyi résztvevő hozzon magával Ptk-t!
 •  A szerződések tipizálása és ennek jelentősége
 •  Atipikus szerződések
 •  Vegyes szerződések, de facto innominát szerződések, ál-atipikus szerződések, hibrid szerződések
 •  Disztribútori szerződés vs forgalmazási szerződés
 •  Franchise-szerződés vs jogbérleti szerződés
 •  Faktoringszerződés vs kölcsönszerződés
 •  Pénzügyi lízingszerződés vs hitelszerződés

 
2016.03.03

III. rész: Dr. Kerepesy Krisztián : Személyiségi jogok, kártérítés az új Ptk. alapján -

 • Mely személyiségi jogokat védi az új Ptk.?
 • Mi változott a közéleti szereplők jogvédelmében?
 • Milyen eszközökkel élhet a személyiségi jogaiban megsértett egyén?
 • Mikor, hogyan indíthat pert a közösség sérelme esetén a közösség
 • tagja? (a gyűlöletbeszéd-klauzula)
 • Mi a sérelemdíj és a nemvagyoni kártérítés különbsége?
 • Mi változott szerződésen kívüli károkozás esetén?
 • Mik a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésének döntő változásai?
 • Mit kell tudni az ún. előreláthatósági elvről?
 • Mi változott a vezető tisztségviselők, ügyvédek, orvosok felelősségi
 • tényállásaiban?

Részvételi díj:

 • Teljes ár:  20.500 Ft + 27 % áfa / fő/ szeminárium
 • Kedvezményes ár: 18.500 Ft + 27 % áfa / fő / (egy héttel korábbi jelentkezés és konf. időpontjáig történő befizetés esetén)
 • Együttes (egy cégtől) 3 főnél több jelentkező esetén: 16.500 Ft + 27 % áfa / fő / szeminárium
 • 3 előadásra való jelentkezés esetén: 45.000 Ft + 27 % áfa / fő/  3 szeminárium, (fizetés utolsó előadás előtt egy héttel, az adott cégtől más-más személy is részt vehet)Bővebb információ, online jelentkezés: ITT
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]