Fogyasztóvédelmi ismeretek - Blended Learning képzés

FOGYASZTÓVÉDELMI ISMERETEK, BLENDED LEARNING KÉPZÉS

A TMTE SZERVEZÉSÉBEN!

TEXTIL-, RUHÁZATI- ÉS TEXTILTISZTÍTÓ VÁLLALKOZÁSOK SZÍVESFIGYELMÉBE AJÁNLJUK SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGGEL BŐVÍTETT TÁVOKTATÓ PROGRAMUNKAT.

A képzés résztvevőinek azonnal hasznosítható tudást és ismereteket ad a textil- és textilruházati termékek beszerzéséhez, forgalmazásához, szabályos értékesítéséhez.

A távoktatás megvalósításához elkészült egy több mint 1.000 diából álló, ábrákkal, fényképekkel, képekkel gazdagított, 8 modulra tagozódó digitalizált tananyag. Az egyes fejezeteket összefoglaló teszt feladatsorok zárják.

MODULOK/FEJEZETEK:

1. Bevezetés, a textiltermékek forgalomba hozatali szabályai

2. A textiltermékek címkézési előírásai

3. A textiltermékek ártalmatlansági kritériumai, megkülönböztető minőségjelek

4. A védjegyoltalmi-, piac- és fogyasztóvédelmi intézkedések.

5. A tudatos fogyasztói magatartás a textil- és textiltermékek vásárlása, kezelése során

6. Különböző innovatív alapanyagok, felületképzési módok, kikészítési- és egyéb vonatkozások

7. Anyagvizsgálatok

8. A különböző készültségi fokú textiltermékek beszerzésével kapcsolatos műszaki ajánlások, hibalehetőségekre kitérés.

A KÉPZÉS MÓDJA: Távoktatás formájában, a kiadott CD tananyag elsajátításával, személyes konzultációs lehetőséggel és a tesztfeladatok megoldásával. A személyes konzultáció a TMTE Irodájában (1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2.) lesz.

KONZULTÁCIÓS NAP: az oktatóval előzetesen egyeztetve

A KÉPZÉSRŐL KIÁLLÍTOTT DOKUMENTUM: A képzésen résztvevőknek - akik a tananyagot elsajátították, egy konzultáción részt vettek és a tesztfeladatokat eredményesen megoldották -, a TMTE OKLEVELET állít ki a távoktató jellegű képzés sikeres elvégzéséről.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: folyamatos

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEK: A jelentkezési lap visszaküldése (1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2., e-mail: titkarsag@tmte.hu, tel/fax: 36 1 201 8782)

RÉSZVÉTELI DÍJ:     TMTE tagoknak: 15.000 Ft+ÁFA/fő

 Nem tagoknak: 20.000 Ft+ÁFA/fő

A programról részletes felvilágosítás a TMTE titkárságán kérhető. Tel: (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu

Várjuk a jelentkezéseket!
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]