FOGYASZTÓVÉDELMI INFORMÁCIÓS NAP

Időpont: 2016. november 25. (péntek), 11.00 – 15.00 óra
Rendezvény helyszíne: Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE)  1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. 8.

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ezúton meghívja a textil-, ruha- és textiltisztító ipari vállalkozások vezetőit, a termékek és szolgáltatások minőségéért felelős gyártó/kereskedő/forgalmazó tevékenységet végző szakembereket egy, a fogyasztóvédelmi szabályozások terén bekövetkezett változásokat érintő tájékoztatóra.

A rendezvény célja, hogy a résztvevők naprakész információkhoz jussanak. A program keretében a résztvevők számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a témákhoz kapcsolódóan az előadónak feltegyék kérdéseiket.

A TÉMAKÖRÖK:

1. Intézményrendszeri változások a fogyasztóvédelemben
2. Szervezeti változások
3. Eljárásbeli változások
4. A vállalkozások tevékenységét érintő változások, piacfelügyelet, termékbiztonság, elektronikus kereskedelem
5. A jogorvoslati/fellebbezési rendszer változásai
6. Bírósági felülvizsgálat új rendszere a hatósági eljárások tekintetében

Előadó: Dr. Baranyai András jogtanácsos, belkereskedelmi szakértő

BONUSZ-AJÁNLATUNK: TÁVOKTATÓ CD – KEDVEZMÉNNYEL
A textil- és ruházati termékek beszerzéséhez, forgalmazásához, szabályos értékesítéséhez kapcsolódó témakörök iránt is érdeklődőknek most 50%-os kedvezménnyel ajánljuk a 8 modulos 1.000 diából álló, ábrákkal, fényképekkel, képekkel gazdagított, távoktató CD-anyagot, amely egy további személyes konzultációs lehetőséget is magában foglal.

Részvételi feltételek / jelentkezés:
Részvételi díj:
Részvétel bónusz CD
igénylése nélkül 
Részvétel bónusz
CD igénylésével
TMTE tagoknak:
10.000 Ft/fő +ÁFA
17.500 Ft/fő +ÁFA
Nem tagoknak
15.000 Ft/fő +ÁFA
25.000 Ft/fő +ÁFA

Jelentkezés: A jelentkezési lapot kitöltve kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a TMTE Titkárságára (1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2., Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu)

Jelentkezési határidő: 2016. november 18. Kérjük, a határidő betartását!

Várjuk a témák iránt érdeklődők jelentkezését!


Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]