2015.09.28-29.. - Biogáz és alga termelés, öko alapanyag előállítása és feldolgozása

Biogáz és alga termelés szociális szövetkezeti együtt működéssel, öko alapanyag előállításra és feldolgozásra alapozva

2015 szeptember 28.-29.
Natura Halászcsárda és Horgászpark
Bács-Kiskun megye, Kecel, Öregpolgárdi u. 348.

Védnök:Domján Gergely Elnök,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete

Házigazda:Haszilló Ferenc Kecel polgármestere
Támogató pályázat kiíró:MNVH

Rendező: Lajos István családi ökogazdálkodó, Gátér
+36 30 424 9811 lajosmajor1@gmail.com

Szervező: EMMET szoc szöv Nyitrai Ákos
+36 30 471 6256 emmet.coop@gmail.com

Regisztráció:MAKE Kőváriné dr. Bartha Ágnes
+36 30 617 0622 kovarine.agnes@gmail.com

Szakmai partner:BEST Kft., BRITTECH Kft.
Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület, Zöld Építési Innovációs Klaszter


Rövid összefoglaló:
Van-e lehetőség korunk három jelentős kihívására az energia és a élelmiszer önrendelkezésre és az általunk keletkeztetett biológiai hulladékok
kezelésére?  A problémára a rendezvény lokális választ kíván adni.


1. nap
Háztáji léptékű bioenergetika szövetkezeti hálózati támogatással
Konferencia
2015. szeptember 28. (és 29,) Helyszín: KECEL
Program:
9.00 - Regisztráció
09.20 Megnyitó beszédek: HASZILLÓ Ferenc Kecel polgármestere
JAKAB István Országgyűlés Alelnöke felkérés alatt
RIDEG László Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
10.00 I. téma:
Kis léptékű bioenergetikai megoldások Levezető:Lajos István ökogazda
1. XXI századi háztáji NYITRAI Ákos
2. BioEnergiaSzigeT BIOGÁZ technológiák FODOR Zsolt
3. Német mikro bioenergetikai megoldások Felkérés alatt
4. BioEnergiaSzigeT Alga az agráriumban DANKÓ József
12.00 II. téma:
Életképesség és versenyelőny Levezető: Kükedi Zsolt
5. Bács megyei OP VP támogatások Tóth Márta MNVH Bács-Kiskun
megyei referens
6. A térségi szintű és az agrár mobilitásról Domanovszky Henrik MGKKE
7. Élelmiszer hagyomány, egészség elvárások Dr Tölgyes Margit jó gyakorlat
14.00 III. téma:
Élelem, energia önrendelkezés Levezető Zatykó András
8. Termelés, tenyésztés biztonsága, élelmiszer
önrendelkezés
Domján Gergely NAK
9. Dán gyakorlat,
a közösségi megújuló energia termelésről
Dán vendég előadó DKIE
10. Öko, bio termelés és a klímaváltozás Roszik Péter Biokontroll
11. A minőségi fehérje, a sokszínű laska Helyi jó gyakorlat
16.00 IV. téma:Termékek és piacok arányos léptékei és az integráció, kooperáció
szüksége Levezető NYITRAI Ákos
12. A HANGYA szövetkezeti mozgalma ma PATAY Vilmos
13. A Rövid Ellátási Lánc (REL) Kőváriné dr. Bartha Ágnes Kislépték
14. Hogyan jutnak el a magyar tájak termékei
a nagyvilágba
Magyar Nemzeti Kereskedőház
15. Pi kacsa és liba tenyésztésről Helyi Jó gyakorlat
Biogáz és alga termelés szociális szövetkezeti együtt működéssel, öko alapanyag előállításra és
feldolgozásra alapozva rendezvény 2015.09.28.-29. KECEL
2. nap:
Bioenergetikai megoldások lehetőségei
Térségi, közösségi, gazdasági környezet átgondolása
Fórum
2015 szeptember. (28. és) 29.Helyszín KECEL
Program:
09:00 Regisztráltak fogadása csoportok kialakítása
09:20 Megnyitó, Bevezetők EMMET, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, MNVH,
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara,
ZEIK képviselői
10:30 I. téma:
A környező falvak, tanyák és a városok megújuló energetikai együttműködési
lehetőségei, gazdálkodói a közösségi szempontok figyelembevételével
Levezető Nyitrai Ákos
Energiahatékonyság és a lokális, nem fosszilis energiatermelés együttes gazdasági
lehetőségei vidéken alkalmazkodás kényszer EU példák Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara
Hulladék biomassza és munka alapú helyi város és vidék energiaforrások egymásra
utaltsága, a szövetkezeti szerveződések …. az életképességért ZEIK
A kisléptékű integrált növénytermelés, élelmiszer feldolgozás, fenntartható megoldásai
a fosszilis energia használat minimalizálása
… mint versenyelőny Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
12:30 2. téma:
A meglevő agrár és agrárenergetikai kapacitások projekt módszereinek
korszerűsítése, „mert Erős edzés, könnyebb küzdelem”, avagy a projektmódszerek
jelentősége Levezető:Vincze Kornél
A XXI. századi háztáji, a tanyák, majorok, mint B ioEnergiaSzigeT saját energia
termelésének, műszaki megoldásainak feltételrendszere,
… alkalmazkodási szint Kovács Béla
A város és vidéke nem fosszilis alapú közösségi agrármobilitás és teherszállítás
költségelőnye, CNG és E mobilitás helyi gazdaság rendszerébe illesztése
… verseny előny lehetősége Domanovszki Henrik
Az élelmiszer feldolgozás integráció, egyedi helyi termékek termeltetés és felvevő
piacának nemzeti szintre emelése …..
… életképességre törekvés MNKH
15:00 3. téma:
Látó utak
Aki Kecel környéki gazdaságát be akarja
mutatni, kérjük jelentkezzen!


Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]