Hogyan lehet végelszámolni egy évek óta nem működő céget?

Kérdés:

Egy évek óta már semmilyen tevékenységet nem folytató cég hogyan fejezheti be a legegyszerűbben és a legköltséghatékonyabban a működését?

Válasz:

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvény (Cég tv.) előírása szerint a végelszámolás egyszerűsített módon akkor történhet, ha a cég megfelel a következő feltételeknek:

a) nem kötelezett a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény (Szt.) szerinti könyvvizsgálatra, és

b) a végelszámolás befejeződik a végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül.

Az egyszerűsített végelszámolás megindítását a NAV-hoz kell bejelenteni a ’T201T jelzésű nyomtatványon. A cégbíróság a NAV elektronikus értesítése alapján jegyzi be a cégjegyzékbe a cégnévnek végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját, illetve teszi közzé a Cégközlönyben a közleményt, benne – többek között – a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított 40 napon jelentsék a végelszámolónak. A végelszámolás befejezését is a NAV-hoz kell bejelenteni szintén a ’T201T nyomtatványon.

Egyszerűsített végelszámolás esetén is kell tevékenységet lezáró, illetve a végelszámolás befejezésekor záró beszámolót készíteni a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. számú kormányrendelet szerint. Be kell adni a soron kívüli adóbevallásokat az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény (Art.) előírása szerint.  A törvény alapján soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak, ha

a) végelszámolás kezdetekor a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal, a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül;

b) végelszámolás befejezésekor a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg.


DT