Túlfizetés visszaigénylésének elévülési határideje

Kérdés:

Egy vállalkozás szeretné visszaigényelni az évekkel ezelőtti túlfizetését. Mi az a határidő, amíg a túlfizetési igényt érvényesíteni lehet?

Válasz:

A túlfizetés visszaigénylésének elévülési határideje továbbra is 5 év, szemben az adótartozás végrehajtásához való joggal, mely 4 év alatt évül el. Az adó esedékességének naptári éve utolsó napjától számított négy évről beszélünk.

Ha a túlfizetés visszaigényléséhez való jog az öt év elteltével elévül, és az adózó ezen időpontig nem kérte vissza a túlfizetését, akkor az elévülés bekövetkezése után már nem igényelhető és nem is utalható vissza a túlfizetés. Ezen összeg felett ekkortól megszűnik mind az adózó mind pedig az adóhatóság rendelkezési joga.

 

Az önellenőrzés megváltoztathatja az elévülés eredeti időpontját, mert a túlfizetés adónemére benyújtott bevallás esedékességétől kell számolni az elévülést.

A túlfizetést mindig körültekintően kell meghatározni. Fontos kérdés, hogy egy adószámlán mutatkozó túlfizetés miből keletkezett. Előfordulhat, hogy más adónemekről vezettünk át összegeket, és az is benne van az adott adónemen mutatkozó túlfizetés összegében. Lényeges tudni, hogy ilyenkor a túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülése nem az átvezetés időpontjától számítandó, hanem a máshonnan átvezetett összeg eredeti adónemén keletkezett túlfizetés elévülését kell számításba venni.

Ezért, ha több adónemről történt összevezetés. akkor szét kell bontani az összeget a különböző adónemekre és megállapítani az eredeti elévülési időket, melyhez évekre visszamenőleg részletes analitikus nyilvántartás szükséges.


DT