Szocho kedvezmény részmunkaidős foglalkoztatás esetén

Kérdés:

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a szocho kedvezmény alapját csak a részmunkaidővel kell arányosítani, tehát maximum 50.000 forint lehet, vagy az alapot még arányosítani kell a napokkal is?

Válasz:

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény módosította a munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményekre vonatkozó egyes szabályokat.

1.     Részmunkaidőben foglalkoztatottak kedvezményalapja

A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények igénybevételére abban az estben is lehetőség van, ha a munkavállaló foglalkoztatására részmunkaidőben kerül sor.

Részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén

a)     a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott, a tartósan álláskereső személy, a huszonöt év alatti, és az ötvenöt év feletti munkavállaló, valamint a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozásokat megillető kedvezmény legfeljebb 100 ezer forintnak,

b)    a doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként kutatóhelynek minősülő – kifizetőt a kedvezmény legfeljebb 500 ezer forintnak,

c)     a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelöltet foglalkoztató – vállalkozásként kutatóhelynek minősülő – kifizetőt a kedvezmény legfeljebb 200 ezer forintnak

a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg.

 
DT