Kata és a szabadság

Kérdés:

Kata alany egyéni vállalkozó 36 órát eltérő munkaviszonnyal rendelkezik, így a havi 25 ezer forint közterhet fizet. Amennyiben munkaviszonyában 30 napot meghaladóan fizetés nélküli szabadságon van, változik-e a kata adója 50.000 forint/hóra?

Válasz:

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012.évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 8.§. (1)-(2) bekezdései szerint a kisadózó vállalkozás a főállású kiadózó után havi 50.000 forintot, a nem főállású kisadózó után havi 25.000 forint tételes adót fizet. A Katv. 2.§. 8.pont a) alpontjában foglaltak értelmében nem tekinthető főállásúnak a kisadózó, ha a tárgyhónap egészében legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. Abban az esetben, ha a kisadózó – vállalkozási tevékenysége folytatása mellett fennálló – a 36 órát elérő munkaviszonyában akár csak egy napot is fizetés nélküli szabadságon van, úgy nem valósul meg munkaviszonyában a foglalkoztatás a tárgyhónap egészében, így az adott hónapban főállású kisadózónak minősül. A főállású kisadózó pedig – főszabály szerint – havi 50.000 forint tételes adó fizetésére köteles.

Amennyiben a kisadózó jogállása megváltozik (például nem főállásúból főállásúvá válik), akkor ezt a változást 15 napon belül be kell jelenteni - a 17T101E jelű nyomtatványon – az adóhatóság felé.

DT