Perelnek a vállalkozók - Beszámoló

Mint ismeretes, a Hargáz Hargita Kft. 2021. őszén lemondott a földgázkereskedői engedélyéről, szerződéseinek jelentős részét az Electrica Furnizare kapta, mint FUI. Az Electrica az első számlákat több hónapos késéssel, 2022. tavaszán küldte ki – előzetes értesítés nélkül a szeptemberi árnál 20-30-szorosán számlázott MWh áron. Az eljárás fölött értetlenkedve, azt el nem fogadva, számos vállalkozás, szövetkezet, önkormányzat kereste meg a Szövetséget Székelyföldről, konkrét segítséget kérve

A Szövetség ügyvédjének útmutatása alapján megtett „kötelező kör”, az írásos panaszokra, a szolgáltató ugyancsak írásban jelezte: az eljárása törvényes és engedélyezett volt, elhatárolódik minden módosítási, javítási, újraszámítási kéréstől.


Az SZMVSZ akkor és most is úgy gondolja, hogy sem etikus, sem törvényes nem lehet egy eljárás, amely, önhibán kívül, a megszűnését eredményezheti egy vállalkozásnak, ugyanakkor joga van megvédeni magát, akár jogi úton is - ehhez pedig minden tőle telhető segítséget megad. Ez szerint, az elmúlt év nyarán, számos cégnek segítettünk abban, hogy tapasztalatokat összesítve, jogi orvoslatot kérhessenek.


Az érintettek által kezdeményezett perekkel egyidőben, az általános felháborodásra válaszul, az ANRE is pert indított az Electrica ellen, amelyet az ANRE nyert meg (10772 sz. Határozat 2022ből), és amelyben a bíróság elmarasztalja a szolgáltatót a nem megfelelő informálás miatt, egyben előírva az alkalmazott árak felülvizsgálatát. Sajnos, a bírói ítélet csupán ellenőrzésre kötelezi a szolgáltatót, ami vállalkozások számára nem garancia arra, hogy az újraszámolt összegek csökkentett értékűek lesznek. Bár úgy látszott, az ANRE - Electrica per segíteni fogja a vállalkozások által indított jogi eljárásokat, lényegében mégsem így történt.


Amit viszont eredményezett: a több elbátortalanító eljárás, egyes lejárató nyilatkozatok, a játékszabályok (pl. egyes bírósági besorolások) menet közbeni változtatása, a jogorvoslatot keresők mérhetetlen megsarcolása a magas bélyegilletékek megállapításán keresztül, illetve a peres dossziék átvitele Hargita megyéből Bukarestbe. Mindezek ellenére, a per folytatódik, Bukarestben keresve jogorvoslatot.


Azzal, hogy az ANRE pert nyert a szolgáltatóval szemben, a gyakorlatban semmi nem változott: a szolgáltatók nem állítják ki rendszeresen a számlákat (ld. a Hidroelectrica esetét). A fentiek szerint úgy ítéljük meg, hogy vagy kivitelezhetetlen szabályokat hoznak, vagy a felügyelet (ANRE) rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva, a szolgáltatók azt csinálnak, amit akarnak. Ezért, jogosnak és időszerűnek gondoljuk a következő kérdéseket megfogalmazni:

➢ Tudják-e, hogy mi a feladatuk?
➢ El tudják-e látni ezeket a feladataikat?
➢ Meg van-e a kellő szándék és eltökéltség, hogy döntéseiket a jogalkotó szándéka és a fogyasztó érdeke szerint hozzák meg?