Itt az egyszerűsített foglalkoztatási szezon

Az egyszerűsített foglalkoztatás jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, és anyagilag is előnyösebb mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára. Ezt a kedvező foglalkoztatási formát a turizmusban és a mezőgazdasági idénymunkában használják ki leginkább.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint ez a foglalkoztatási forma a mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alkalmi munkára alkalmazható, meghatározott időtartamban. A mezőgazdasági és turisztikai idénymunka végzésére szóló határozott idejű munkaviszony egy naptári éven belül nem haladhatja meg a százhúsz napot.

Alkalmi munkának az számít, ha a határozott időre szóló munkaviszony összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, illetve egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig tart.

A jogszabály a munkáltató napi alkalmi munkavállalói létszám keretét is meghatározza (például húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén naponta legfeljebb a létszám húsz százaléka).

Munkáltatói előnyök, teendők

Az egyszerűsített foglalkoztatásra létrejövő munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre. A bejelentést elektronikus úton, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül kell megtenni a NAV felé.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén legalább a minimálbér 85%-a, szakképzettséget igénylő munkakörnél legalább a garantált bérminimum 87%-a fizetendő alapbérként, illetve teljesítménybérként. (Ez az összeg órabérnél 819 forint/óra, illetve 1.095 forint/óra). Amennyiben a munkához bérpótlék is kapcsolódik, például éjszakai pótlék, vagy túlóra, ezeket is meg kell fizetni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás közterhe is egyszerűen alakul: az egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállaló esetében mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál munkavállalónként napi 500 forint, alkalmi munkánál napi 1000 forint közterhet fizet a munkáltató. A befizetési kötelezettséget, amely minden munkáltatói közteher-teljesítéssel kapcsolatos feladatot kivált, a tárgyhót követő 12-éig kell teljesíteni a NAV-hoz.

Az egyszerűsített foglakoztatás szerinti közteher fizetés akkor alkalmazható, ha a munkáltató betartja az ezzel kapcsolatos létszám- és foglalkoztatási idő korlátokat is.

Munkavállalói előnyök

A munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kapott munkabére után nem fizet társadalombiztosítási járulékot és a „mentesített keretösszeg” alatt személyi jövedelemadót sem. 2021-ben a mentesített keretösszeg napi összege minimálbérnél 10.010 forint, illetve garantált bérminimum esetén napi 13.091 forint.

Fontos azonban, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló ez alapján a foglalkoztatása alapján nem minősül biztosítottnak, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra (üzemi baleset esetén), és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot, a társadalombiztosítás többi ellátására (például táppénzre) nem. Így nem jár részére betegszabadság és a sajátos munkajogi helyzet miatt fizetés nélküli szabadságra sem jogosult.