Adófelajánlás könyvelése

Kérdés:

Látványcsapatsport támogatására tettünk rendelkező nyilatkozatot. Az adófelajánlás formájában a NAV közbeiktatásával átutalt összeggel kapcsolatosan van-e a cégnek könyvelési kötelezettsége?

Válasz:

A válasz egyértelműen az, hogy a vállalkozásnak könyvelési kötelezettsége nincs. Az adófelajánlás NAV által történő átutalása teljesítésének azonban feltétele az - többek között -, hogy a társaság az adóbevallás szerint fizetendő, adóelőlegként, adóként megjelölt összeget megfizette.

Más a helyzet az adófelajánlás esetén járó jóváírás esetében. A Tao-tv. 24/B. §-ának (3) bekezdése szerint a jóváírás az állami adóhatóságnál vezetett társaságiadó-folyószámlán külön csökkentő tételként kerül kimutatásra, amelyre tekintettel a számviteli törvény alapján elszámolt egyéb bevétel az adózás előtti eredményt csökkenti. Ebből következően a társaságnál a társaságiadó-folyószámlán jóváírt összeggel azonos összeget a Szt. 7. §-a (3) bekezdésének m) pontja alapján egyéb bevételként kell elszámolni (T 464 - K 96), amely összeggel az adózás előtti eredmény csökkenthető.

DT