Nyugdíjas osztaléka utáni szocho

Kérdés:

A nyugdíjas ügyvezető osztalékának jóváhagyására és kifizetésére 2020-ban került sor. A nyugdíjas ügyvezető bére a tavalyi évben elérte a minimálbér 24-szeresét, de a bére után nem lett fizetve szocho a hatályos jogszabályok szerint. Kérdésem, hogy a kifizetett osztalékból le kellett volna vonni a szochot?

Válasz:

A 2018.évi LII. törvény 1.§. (5) bekezdés a) – e) pontjában foglalt jövedelmek esetén kell figyelembe venni a felső határt:

-          a vállalkozásból kivont jövedelem,

-          az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,

-          az osztalék, a vállalkozói osztalékalap,

-          az árfolyamnyereségből származó jövedelem,

-          az Szja tv. 1/B.§. hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységéből származó jövedelme

kapcsán az érvényesül, hogy a szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy ezen pontok szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét.

A fenti felső határnál az szja alapot képező jövedelmeket kell figyelembe venni. Tekintettel arra, hogy a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjas fizeti a személyi jövedelemadó-előleget, így ha osztalékban részesül, akkor a kapott bérjövedelme a szociális hozzájárulási adó felső határába is beszámít.

 

DT