Céges elektromos autó feltöltésének költségelszámolása

Kérdés:

Társas vállalkozóként, a vállalkozás által vásárolt elektromos gépjármű feltöltését a cég székhelyén végzem (ami egyben a tulajdonos lakcíme). Az energiadíj ennek következtében nagyon megemelkedett az előző évhez képest. Az energiaszámlák nem a társas vállalkozás nevére, hanem a tulajdonos (cégvezető) nevére szólnak. Van-e lehetőség a vállalkozásban költségként elszámolni a megemelkedett energiadíjat?

Válasz:

A költségelszámolásra két lehetőség van. Az egyik megoldás olyan külön mérőóra, amelynek alapján a szolgáltató az áramdíjat – üzleti tarifákkal – a társas vállalkozás nevére számlázza, mely esetben az vállalkozási költségként elszámolható.

A másik lehetőség, hogy a társas vállalkozás költségtérítést fizet, amellyel szemben a magánszemély a felmerült költséget tételes költségelszámolással számolhatja el. A felmerült költség megállapítására alkalmas lehet egy a töltőhöz csatlakoztatott belső mérőóra, amelynek segítségével a céges autó töltésére felhasznált áram díja a magánszemélynek megküldött számlából kiszámítható.

Ebben az esetben a költségtérítés kifizetésekor a magánszemély költségnyilatkozata szerint kell az adóelőleg-alapot megállapítani, ami nem lesz, ha a kifizetés utólag történik, és a nyilatkozatban 100 százalék levonandó költség szerepel [szja-törvény 47. § (2) bekezdés ca) pont]. Az így fizetett költségtérítést a vállalkozásnak a 08-as bevallásban, a magánszemélynek pedig a szja-bevallásában fel kell tüntetnie, továbbá a számlákat, számításokat az elévülésig meg kell őrizni.

Fontos szabály, hogy ha a költségnyilatkozat alapján az adóelőleg megállapításához figyelembe vett költség meghaladja a ténylegesen elszámolt igazolt költséget, akkor a költségkülönbözet 39 százalékát, valamint az emiatt mutatkozó adóbefizetési különbözet 12 százalékát különbözeti bírságként az adóévre vonatkozó bevallásban külön kötelezettségként fel kell tüntetni, és a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség szerint kell megfizetni [szja-törvény 48. § (4) bekezdés]. Nem kell ezt a rendelkezést alkalmazni, ha a költségkülönbözet az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett költség összegének 5 százalékát, a befizetési különbözet pedig a 10 ezer forintot nem haladja meg.

DT