Katás bevétel árfolyam elszámolása

Kérdés:

Amennyiben katás vállalkozóként euróban állítom ki a számlát a külföldi partnerem számára és az euro árfolyamának emelkedése miatt a beérkezett forintérték más, mint a számla kibocsátáskori árfolyamon számított érték, akkor a 20KATA bevallásban ezt hogyan, melyik összegben kell szerepeltetni?

Válasz:

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012.évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 2.§ 12. pontja alapján a kisadózó vállalkozás bevétele: a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt, valamint az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnésének napjáig még nem szerzett meg azzal, hogy a külföldi pénznemben keletkezett bevételét a Magyar Nemzeti Bank a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.

A Katv. 2.§. 13. pont határozza meg a bevétel megszerzésének időpontját. E szerint a kisadózó vállalkozás vonatkozásában pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja. Tehát, a külföldi pénzben megszerzett bevétel esetében a nem a számla kibocsátáskori árfolyamon számított értéket, hanem annak tényleges átvétele vagy a számlán való jóváírás napján érvényes MNB-devizaárfolyamon kell figyelembe venni.

DT