Iparűzési adó 50%-os mérséklése

Kérdés:

Vállalkozásunk a kormányrendeletben megjelent 50 %-os mértékű iparűzési adóelőleg mérséklést szeretne igénybe venni. Árbevételünk a 4 milliárd forintot nem éri el, viszont a dolgozói létszámunk 310 fő. Kérdésünk az lenne, hogy a KKV törvény szerinti létszámkritériumot is figyelembe kell-e venni a kérelem benyújtásakor?

Válasz:

A 2021. évben a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) szerint a helyi iparűzési adót – ha az önkormányzati rendelet szerinti adómérték 1%-nál több – 1%-os adómérték alkalmazásával kell megállapítani a KKV törvény szerinti mikro-, kis és középvállalkozások esetében.

A jogszabályi kritériumok szerint azok a vállalkozások jogosultak az „adóelőnyre”, amelyeknek a 2021. évben az összes foglalkoztatotti létszáma nem éri el a 250 főt, és az éves nettó árbevételük, vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint. A vállalkozásnak a KKV törvényben előírt feltételeket – a nettó árbevételre vagy mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatár kivételével – alkalmaznia kell vonatkozóan, így a partner és kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó speciális összeszámítási szabályokat is.

Így a kérdésben szereplő vállalkozás a létszámkritérium túllépése miatt nem élhet a kedvezmény lehetőségével.

DT