Átlépés katából átalányadózásba

Kérdés:

Katás egyéni vállalkozó átalányadózó egyéni vállalkozó szeretne lenni 2021. január 1-től. Az átjelentkezést mely időpontig lehet megtenni, illetve hogyan számítanak a bevételi és az áfa alanyi mentes értékhatárok az átlépéskor?

Válasz:

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Kata-kiva tv.) szabályai szerint megszűnik a kata szerinti adóalanyiság a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha az adóalany bejelenti, hogy adókötelezettségeit a jövőben nem a Kata-kiva tv. szabályai szerint teljesíti.

A Kata-kiva tv. szerint a nyilatkozat benyújtásának határideje az adóévet követő év február 25. napja, illetve, ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, akkor a nyilatkozatot a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni. E rendelkezések alapján, ha a kata szerinti adóalanyiság 2020. december 31. napjával szűnik meg, akkor a 2020. évi nyilatkozatot 2021. február 25. napjáig kell benyújtani.

A bejelentés alapján az adóalany visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadózásban választhat a vállalkozói jövedelemadózás és az átalányadózás között, így az adóalanynak a kilépéssel egyidejűleg arról is döntenie kell, hogy melyik adózási módszert választja. Ha az adóalany úgy dönt, hogy az átalányadózás szabályai szerint szeretné 2021. január 1-jétől az adókötelezettségét teljesíteni, akkor a kata szerinti adóalanyiság megszűnésének bejelentésével egyidejűleg az átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását is bejelentheti, ha a bejelentés időpontjában megfelel az Szja tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek.

Ha a kisadózó egyéni vállalkozó úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától kilép a kata hatálya alól, és áttér a személyi jövedelemadózás szabályainak az alkalmazására, akkor be kell nyújtania a ’T1041 számú nyomtatványt is, amelyen bejelenti a biztosítási jogviszonyát egyéni vállalkozói minőségben.

 

Az átalányadózás választhatóságának feltételei egyéni vállalkozók esetében

  • főszabály: bevétele a 15 millió forintot az adóév egészében nem haladta meg,
  • az egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag a Kormányrendeletben meghatározott  kiskereskedelmi tevékenység, átalányadózást választhat, ha az átalányadózást közvetlenül megelőző adóévben vállalkozói bevétele a 100 millió forintot nem haladta meg.

Az Áfa tv 189.§-a szerint, az adóalany a nyilvántartásba vételével együtt is választhatja az alanyi áfamentességet, ilyenkor a 12 millió forintos értékhatárt elegendő arányosan figyelembe venni. Az Áfa törvény semmilyen más arányosítási szabályt nem tartalmaz az alanyi áfamentes értékhatár számításánál. Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése pedig semmilyen kihatással nincs a 12 millió forintos értékhatárra.

Ha tehát az adóalany már nyilvántartásba volt véve január 1-én akkor a rá vonatkozó alanyi áfamentes értékhatár 12 millió forint. Az e felett teljesített belföldi értékesítések áfakötelesek, oly módon, hogy már arra az értékesítésre is fel kell számítani az áfát amellyel meghaladja az említett 12 millió forintos összeghatárt.

Az összeghatár számításánál az adóév során teljesített értékesítések összegét kell figyelni, vagyis a teljesítési időpont alapján kell összeadni a számlák ellenértékeit s nem a számla kelte vagy az ellenérték tényleges megfizetése az irányadó.

Az átalányadózás alkalmazhatóságának szabályai ettől eltérnek. A Szja tv 50§ (8) bekezdése szerint ugyanis a tevékenységét év közben kezdő, megszüntető vagy szüneteltető egyéni vállalkozó a 15 millió forintos átalányadós bevételi értékhatárt csak arányosan veheti figyelembe. Tehát a szünetelésnek és a megszüntetésnek hatása van a bevételi összeghatárra (miközben az alanyi áfamentesség összeghatárára nincs utóbbiaknak hatása).

Az értékhatár meghaladása azt is jelenti, hogy jövő évben sem tudja alkalmazni az átalányadózást (SZja tv 50§ (1) bek a. pontja alapján.)

Az átalányadózásra vonatkozó - arányos - bevételi határ átlépését 15 napon belül jelentenie kell az adóhatóság felé a 20T101E jelű nyomtatvány A lap 13-as sorában.

Az alanyi áfamentes értékhatár átlépését - a teljesítési időpont alapján - szintén 15 napon belül köteles jelenteni a 20T101E jelű nyomtatvány F01 lap 6-os blokk 2-es pontjában.

DT