Helyi iparűzési adó 50%-kal csökkentett összege

Kérdés:

Vállalkozásunk 2021-ben szeretne élni az iparűzési adó 50 %-os mértékű csökkentésével, de nem találunk ennek igénybevételéhez pontos információkat. Véleményünk szerint jogosultak lennénk rá, de az igénybevétel módját nem tudjuk hol, mikor és hogyan lehetséges?

Válasz:

Az egyéni vállalkozónak, az egyéb vállalkozó magánszemélynek (például az őstermelő) és azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint) minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes - a helyi adó törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó -adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni (naptári évvel megegyező üzleti év esetében: 2021. március 15. és 2021. szeptember 15.).

Az 50 százalékos adóelőleg csökkenés abban az esetben alkalmazható, ha mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó 2021. február 25-ig nyilatkozik, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozat várhatóan január 25-étől érhető el a NAV honlapján.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyoknak (KATA) - akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.

DT