Üzletrész ajándékozás

Kérdés:

Cégem üzletrészét családon belül értékesíteni szeretném, milyen adóvonzata van?

Válasz:

Az üzletrészek adásvétele után elsődlegesen szja (15%) oldalról jelent adókötelezettséget, amennyiben az adásvétel során árfolyamnyereség következik. Az árfolyamnyereség az eladási ár és a jegyzett tőke (üzletrész megszerzési értéke) különbözete.

Családon belüli értékesítésnél szintén szja adókötelezettség keletkezik. A családon belüli értékesítésnél különösen figyelemmel kell lenni az eladási ár meghatározására, hogy valós, reális vételár kerüljön megállapításra piaci értéken, mert ennek nagyságrendjét a NAV ellenőrizheti a közeli kapcsolat miatt.

Az üzletrészek ajándékozása során illetékfizetési kötelezettség áll fenn, ennek mértéke 18 %. Közvetlen, egyenes ági leszármazottak (rokoni kapcsolat) és házastárs esetén az üzletrész ajándékozás illetékmentes és szja-mentes is.

Ez az adózási döntés azért logikus, mivel ajándékozás során pénzmozgás nem történik a családon belül, ezért majd az lesz adóköteles (15%), ha a megajándékozott közeli hozzátartozó osztalékot vesz ki. Ezzel az adózási szemlélettel segíteni kívánják a cégutódlás aktuális problémáját.

Fontos felhívni még a figyelmet arra, hogy ingatlanvagyonnal rendelkező cég üzletrész-értékesítése esetén felmerülhet még külön illetékfizetési kötelezettség is, ha értékesítik a vagyoni betét 75 százalékát.

DT