PDF letöltés

Hírlevélhez ismételt hozzájárulás ? Előbb nézzen utána !

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) hatályba lépése óta tömegesen érkeznek az e-mailek, melyekben az adatkezelők arra kérik az érintett ügyfeleket, hogy erősítsék meg a hírlevél küldéséhez vagy egyéb adatkezeléseikhez korábban adott hozzájárulásukat. Ilyen kötelezettség azonban a GDPR rendelkezéseiből nem következik, nézzük meg, mi lehet a gyakorlat hátterében!

Az adatvédelem egy szakma, nem az önmegvalósítás területe

Sajnos tömegesen elterjedt az a felfogás, miszerint az adatvédelem szakmai tapasztalatot, képzettséget, végzettséget nem igényel. Az egyes adatkezelők így a szabályzataikat, tájékoztatóikat nagy önbizalommal másolgatják egymásról anélkül, hogy a legcsekélyebb kétely is felmerülne bennük azt illetően: megfelelnek-e a hatályos jogi szabályozásnak. 

A "mindenhez értünk" hozzáállásnak azonban május 25. napjától súlyos ára lehet, hiszen jogsértés esetén csillagászati mértékű bírságokkal kell számolnunk. A megfelelésnek pedig több akadály is útját állhatja. Egyrészt a szabályozás nem merül ki tájékoztatók gyártásában, hiszen azokhoz többek között nyilvántartások is kapcsolódnak. 

Ebből eredően egy webshop működéséhez sem csak általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató kellenek, ahogyan arra honlapok utalnak, hanem ezeken túlmenően a tájékoztatóknak az adatkezelő konkrét tevékenységéhez kell kapcsolódniuk, és nem a rendelet szabályait kell általánosságban bemutatniuk. A rendelet általános szövegéből ugyanis az érintett a személyes adatai útját természetesen nem fogja tudni átlátni. 

Végezetül a másolás "művészetének halála" az is, hogy a másolt szabályzatok általában már maguk is használhatatlanok.

Ekkor nem szükséges hozzájárulás

Amennyiben hírlevél küldéséhez kértük korábban a hozzájárulást, ezt akkor tettük szabályszerűen, ha az adatkezelés megkezdése előtt közöltük, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

Az érintettet továbbá az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen kellett tájékoztatni az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Amennyiben ennek megfelelően történt az adatkezelés, abban az esetben az adatbázisunk jogszerű és a hozzájárulást nem szükséges megerősíteni, amint erre az Európai Bizottság közleménye is rámutat. A megváltozott érintetti jogokról azonban mindenképpen tájékoztatni kell az érintett személyeket, ügyfeleinket.

Így menthetik a menthetetlent

Gyakran előfordul, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll rendelkezésre adatkezelési tájékoztató. Olyan eset is előfordul, hogy van ugyan tájékoztató, ám annak tartalma hiányos, hiszen nem találhatóak meg benne a törvény által megkívánt kötelező elemek, így a személyes adat teljes "életútja" nem követhető. 

Ilyen esetben az adatkezelésnek van ugyan jogalapja, de maga az adatkezelés nem jogszerű, hiszen a hozzájárulást nem előzte meg olyan előzetes tájékoztatás, melyre érvényes hozzájárulás épülhetne. Ilyen esetben az adatbázist meg kell szüntetnünk és az adatkezelést be kell fejeznünk. 

Amennyiben az adatkezelő ezt nem kívánja megtenni, megkísérelheti az érintettek ismételt és teljes tájékoztatását az adatkezelés körülményeiről, és annak alapján kérheti az érintett ismételt hozzájárulásának a megadását. Ez  a – jogilag egyébként nem megfelelő – megoldás akkor vethető be az adatbázis megmentése érdekében, ha az érintett kifejezetten visszajelez és hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Hallgatólagos beleegyezése az adatkezelés korábbi fogyatékosságait nem fogja orvosolni.

A cikk eredetiben a HVG Adózóna oldalán jelent meg 2018. június 5. napján.

Dr. Kéri Ádám
ügyvéd
adam.keri.office@icloud.com