PDF letöltés

Új lehetőségek nyílhatnak a társaságok előtt

Új szabályrendszert vezetne be az október 19-én előterjesztett adócsomag: a társaságok csoportos adózását, mely a nemzetközi gyakorlatban már egyáltalán nem ismeretlen fogalom. Az új lehetőség nagymértékben növelheti a hazai adórendszer vonzerejét, valamint javíthatja a magyar vállalatcsoportok versenyképességét.

Jövőre hazánkban is elérhető lesz a Németországban és Ausztriában oly népszerű adótervezési technika, a csoportos adózás. A szomszédos Ausztria például határon átnyúló csoportos adózást alkalmaz, míg az itthon nagybefektetőnek számító Németország csak a hazai vállalkozásokra terjeszti ki ezt a kedvezményt. Az intézmény lényege, hogy a csoportba tartozó vállalatok kiegyensúlyozhatják egymás veszteséges vagy éppen nyereséges működését, megoszthatják a tagok által szerzett adókedvezmények kedvező hatásait.

A magyar csoportos társasági adózás – a javaslat szerint – minden belföldi illetőségű adózóra kiterjedne. Akár két társaság is összeállhatna, de a résztvevők száma nem korlátozott. Egy adózó azonban egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalanyiság tagja lehet.

A csoportos társasági adóalanyiság létrehozásának feltétele, hogy a résztvevő csoporttagok között legalább 75%-os arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony legyen, mérlegforduló napjuk egybeessen, ugyanabban a pénznemben kell könyveiket vezetniük, valamint közösen kell a magyar számviteli törvény vagy az IFRS szerint elkészíteniük beszámolójukat. Az áttérést első ízben 2019. január 1-je és 15-e között kell majd bejelenteni, azután már a 2019-es év végéig nem lesz lehetséges. A csoportos társasági adóalanyiság a NAV engedélyével jön létre a leendő csoporttagok közös írásos kérelmére.

A társasági adócsoportot az adóhatóság előtt az ún. „csoportképviselő” testesíti meg, aki külön adóazonosító számot kap. A csoportképviselő feladata lesz a csoportos adószámítás részleteiről nyilvántartást vezetni.


Az adóbevalláshoz a jövőben a csoporttagok elkészítik saját adólevezetésüket, melyet az adóhatóságnak és a csoportképviselőnek is elküldenek, aki ezután elkészíti a csoport adóbevallását. A fizetendő társasági adót a csoporttagok között a pozitív adóalapok arányában megosztják, melyet a csoportképviselő a csoportos társasági adóbevallásban jelent be az adóhatóságnak. A csoportos adóalapot speciális veszteségelhatárolási szabályok szerint lehet majd csökkenteni a csoporttagok adott évi negatív adóalapjával, amely az általános szabályokhoz hasonlóan 5 évig továbbvihető. Az 50%-os veszteség felhasználási korlát itt is érvényes lesz.

A csoportos társasági adóalany is 9%-os mértékű társasági adót fizet, az adókedvezményeket közösen érvényesíthetik. A csoportos társasági adóalany az adófelajánlás kapcsán járó jóváírást is alkalmazhatja. A csoporttagság előtti adókedvezmények akkor vehetők figyelembe, ha a kedvezmény feltételeinek a tag csoporttagként is megfelel, új adókedvezményt pedig akkor vehet igénybe a csoport, ha a feltételeknek egy csoporttagja megfelel.

Nagy adminisztratív könnyítés, hogy a csoport tagjai az egymás közötti ügyletek transzferár-dokumentációs kötelezettsége alól felmentést kapnak, csak a csoportos társasági adóalany szintjén kell elkészíteni a dokumentációt.

A csoport feloszlása esetén, a korábbi csoporttagok új adóévet kezdenek, adóelőleg bevallást tesznek, és ezt követően adóelőlegeiket és adóikat önállóan vallják be, és fizetik meg.