PDF letöltés

Ugye nem felejtette el

A 2017-es üzleti évet érintően nyilatkozni kell a CbC (Country-by-Country) jelentésben érintett hazai vállalkozásoknak december 31-ig, ugyanis a feledékenységet akár 20 milliós bírsággal honorálhatja a NAV.

Az adatszolgáltatási kötelezettség csak azokat a vállalatcsoportokat érinti, amelyeknek az adatszolgáltatás évét megelőző pénzügyi év összevont (konszolidált) beszámolójában a bevétele elérte a 750 millió eurós (244 milliárd forint) összeget.

A tavaly bevezetett országonkénti jelentés az új típusú háromszintű transzferár nyilvántartás egyik eleme, amely a multinacionális vállalatcsoportok működésének megismerését és a különböző adókockázatok feltérképezését segíti az adóhatóságok számára. Az új nyilvántartási rész legfőbb célja, hogy azon országok adóhatóságai, ahol a vállalatcsoport egyes cégei adóalanyok, nagyobb rálátással bírjanak a multinacionális vállalatcsoport egészére.

 A jelenlegi törvényi szablyozás értelmében a multinacionális nagyvállalatoknál a végső anyavállalat kötelezett elsődlegesen a jelentés benyújtására, vagyis amennyiben egy magyar vállalkozás a hazánkban is működő vállalatcsoporton belül a magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalat szerepét tölti be, akkor a NAV-nak szükséges benyújtani a jelentést, ami a 17CBC nyomtatvány kitöltésével tehető meg. Akkor is jelentési kötelezettség keletkezik, ha a magyar csoporttag a kijelölt anyavállalat szerepét tölti be vagy önállóan jelentésre kötelezett csoporttagnak minősül. Az adatszolgáltatási kötelezettségen kívül egy külön nyomtatványon (18T201) a legelső alkalommal azt is szükséges bejelenteni, hogy a magyar csoporttag milyen minőségben teljesíti az adatszolgáltatást.

Bejelentési, illetve változásbejelentési kötelezettség abban az esetben is keletkezik, ha a magyar vállalat nem kötelezett az adatszolgáltatás benyújtására: ilyenkor a bejelentés tartalmazza a riport leadásával megbízott csoporttag nevét, valamint az érintett csoporttag adóügyi illetőségét. A bejelentéseket a 18T201 Bejelentő és változásbejelentő B06 lapján lehet megtenni. Különösen fontos figyelni arra, hogy amennyiben a bejelentett adatokban változás következik be, azt 30 napon belül jelezni kell az adóhatóságnak, mert a határidő be nem tartása, vagy hibás kitöltés esetén a NAV akár 20 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhat.

Figyelem! A Pénzügyminisztérium legfrissebb állásfoglalása szerint akkor is szükséges a bejelentést megtenni, ha a vállalatcsoportban nem történt minőségi változás 2017-ben.