PDF letöltés

Rendeletben a kormány újabb gazdaságvédelmi intézkedései, a NAV is segíti az adózókat

Rendeletbe foglalta a kormány a hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéseket. A hat újabb rendelet részletei a Magyar Közlönyben olvashatóak. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pedig honlapján tette közzé a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetadózókat érintő intézkedéseit.

Az intézkedések március 24-étől, keddtől érvényesek, és alábbi kiegészítéseket tartalmazzák:

 • A vészhelyzet idejére, illetve az azt követő 15 napig felfüggesztik a bírósági végrehajtásokat, kilakoltatásokat, valamint az adótartozások behajtását.
 • Tovább jár a gyermekgondozásra nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátás. A támogatást a vészhelyzet megszűnéséig automatikusan biztosítják.
 • A vészhelyzet idején automatikusan jár a gyed, gyet, illetve gyes azoknak a szülőknek is, akik számára közben megszűnt volna a támogatás folyósítása.
 • 15 ezer forintig működik a paypassos fizetés, anélkül, hogy a kódot be kellene ütni, így elkerülve, hogy hozzá kelljen érni a terminálhoz (várhatóan április 15-től).
 • Részleges adó- és járulékmentesség. Vagyis számos vállalkozónak elengedik a kata megfizetését a vészhelyzet idejére, továbbá kibővítik azoknak a munkáltatóknak a körét, akik a vészhelyzet idején mentesülnek járulékfizetési kötelezettségük alól, és csak a 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot kell fizetniük a munkavállalók után. A kedvezményre jogosultak listája szintén a Magyar Közlönyben olvasható.

 

A NAV adózókat segítő lépései

 1. Letölthető nyomtatványok az elektronikus kapcsolattartáshoz

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek személyes megjelenés nélküli ügyintézésének megkönnyítése érdekében összegyűjtötte a NAV a leggyakoribb ügytípusokhoz rendszeresített nyomtatványokat: kérelem csekk kiadásához, kérelem adófolyószámla kiadásához, kérelem adóazonosító jel kiadásához, kérelem bevallás másolat kiadásához.

A személyes ügyfélforgalom csökkentése érdekében a kitöltött és aláírt kérelmeket postai úton küldhetik meg a NAV részére, vagy az ügyfélszolgálatokon található kérelemgyűjtő ládában helyezhetik el azokat.

A külföldön dolgozó (onnan hazaérkező) ügyfeleik adóügyeinek személyes ügyintézését a NAV a jelenlegi helyzetben nem tudja biztosítani.

 1.  Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei

A NAV a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét érintik.

Kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

 • fizetési halasztás,
 • részletekben történő megfizetés,
 • mérséklés illetve elengedés.

Fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a FAG01, az egyéni vállalkozók pedig a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő, melyek a „Nyomtatványkitöltő programok” menüpontban érhetőek el.

Az egyéni vállalkozók fizetési kedvezményre irányuló kérelme alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes. A gazdálkodó szervezetek által a NAV-nál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint.

Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség fennállása, és hogy a fizetési nehézség kialakulása nem az adózónak felróható mulasztás eredménye. A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív körülmény. Ennek figyelembe vételével a NAV a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti.

Továbbra sem engedélyezhető azonban fizetési könnyítés a munkavállalóktól levont jellegű fizetési kötelezettségekre.

 1. Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye

Magánszemélyek esetén is kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

 • fizetési halasztás,
 • részletekben történő megfizetés,
 • mérséklés illetve elengedés.

A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő.  Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók is választhatják a kérelemnek a fenti adatlap használatával, elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül történő beküldését, vagy dönthetnek a papíralapon történő beküldés mellett is, levél formában vagy a NAV internetes honlapján az „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához” menüpontban elérhető adatlap kitöltésével, az alábbi elérési útvonalon: "Letöltések egyéb/adatlapok".  

A papíralapú kérelmet az illetékes adó- és vámigazgatósághoz címezve kell előterjeszteni. A magányszemély és az egyéni vállalkozó adózó fizetési kedvezményre irányuló kérelme alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

A NAV-figyelőben a fentieken túl olvashat még a végrehajtási eljárás felfüggesztéséről, a pénztárgépek éves felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségek halasztásáról, a NAV-ügyfélszolgálatok rövidebb nyitva tartásáról, valamint arról, hogy április 15-ig kérhető az szja-tervezetek postázása, és elérhető a 1929 jelű adóbevallás.