PDF letöltés

Ne vesszenek el a napjai! Fontos határidő az őstermelőknek!

A március 15-i ünnepi hosszú hétvége miatti munkanap átrendezések következtében, már csak pár napja van az őstermelőknek arra, hogy a kedvező elszámolások érdekében, március 20-ig érvényesítsék az őstermelői igazolvány betétlapjait.

Az őstermelői igazolvány és a közös őstermelői igazolvány a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan igazolja, hogy a magánszemély mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja-törvény) mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, az igazolvány kiadása, érvényesítése, módosítása, cseréje és bevonása a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015 (XII. 28) kormányrendelet alapján történhet.
Az eljárás az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető, amellyel összefüggő hatósági feladatokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) továbbra is díjmentesen végzi a falugazdászok segítségével.

A mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy hatályos igazolvánnyal rendelkezhet.

Közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok

A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok közös őstermelői igazolványát annak a családtagnak a nevére kell kiállítani, akit az szja-törvény 78/A § (2) bekezdése szerinti együttes nyilatkozatban egybehangzóan megneveztek a család tagjai.

Az szja-törvény 78/A § (2) bekezdése szerint a közös igazolványt kiváltóknak közös háztartásban kell élniük:

  • közös háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége;
  • közös háztartásban élő családtag: a mezőgazdasági őstermelő házastársa, egyenes ágbeli rokona (ideértve örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekét vagy örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét is).

A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok együttesen egy közös igazolvánnyal rendelkezhetnek. Amennyiben közös igazolvány kiváltására kerül sor, az abban bejegyzésre kerülő személy köteles a korábban kiváltott hatályos igazolványát a közös igazolvány kiváltásának kérelmezésekor leadni.

Közös tevékenység esetén az igazolványhoz tartozó értékesítési betétlapon fel kell tüntetni az szja-törvény 78/A § (2) bekezdése szerint együttes nyilatkozatot tevő, közös háztartásban élő családtagok azonosító adatait. Amennyiben a közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás következik be, 15 napon belül új értékesítési betétlap kiadását kell kérelmezni.

Az őstermelői igazolvány érvényessége, a betétlap használata

Az őstermelői igazolvány csak akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.

A kormányrendelet 3. § (6) bekezdése szerint, amennyiben a mezőgazdasági őstermelő hatályos igazolvánnyal rendelkezik, akkor az értékesítési betétlap

  • az adóév első napjától hatályos, ha azt az adóév március 20. napjáig, illetve
  • a kiállítás napjától hatályos, ha azt az előzőekben említett időpontot követően

kérelmezi az őstermelő.

A március 20-áig terjedő ügyintézési határidő betartása nagyon fontos, mivel

  • az őstermelő igazolványa és a hozzá tartozó értékesítési betétlap a szabályoknak megfelelően jogfolytonosan, 2018. január 1-jétől biztosítja a folyamatos őstermelői státuszt,
  • ha az érvényesítésre későbbi időpontban kerülne sor, akkor a január 1-je és az érvényesítés közötti időszakban beérkező bevétel és költség vonatkozásában az önálló tevékenységet folytatókra vonatkozó rendelkezéseket kellene alkalmazni a jövedelem számításakor.

Értékesítési betétlap csak az igazolvány hatályossági ideje szerinti adóévekre adható ki. Az értékesítési betétlap kiadását követően értékesítési betétlap az ügyfél kérelmére kizárólag a kérelmezés időpontja szerinti évnek megfelelő adóévre, valamint az azt követő két adóévre adható ki.

Az értékesítési betétlapra adatokat az szja-törvény 6. számú melléklete szerinti, az őstermelői tevékenység során előállított terméket (a továbbiakban: őstermelői termék) vásárló kifizető és a mezőgazdasági őstermelő jegyezhet be.

A kifizető az őstermelői termék vétele esetén az értékesítési betétlapra a kiállított bizonylat alapján folyamatosan jegyzi be az értékesítés időpontját, a kifizetett összeget, a bizonylat számát, nevét (cégnevét), valamint e bejegyzéseket aláírásával hitelesíti.

A mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapra

  • negyedévenként bejegyzi azon értékesítésének általa vezetett bevételi nyilvántartása szerinti összesített összegét, amelyeket a negyedév utolsó napjáig nem kifizetőtől őstermelői termék ellenértékeként kapott,
  • időrendben bejegyzi mindazokat az értékesítési összegeket, amelyeket bármely ok miatt az értékesítési betétlapra a kifizetők nem jegyeztek be, valamint
  • elvégzi az értékesítéseknek az adóelőlegfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegzését.

A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a nyilvántartásban.  

Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.

Fontos, hogy a mezőgazdasági őstermelő a nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti.
Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket – egy időben, ugyanazon a helyszínen – kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.