PDF letöltés

Módosult egyes támogatások elszámolása

Már a 2018.évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet a támogatások elszámolási rendjét módosító, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról 2018. évi XLI. törvény számviteli törvényt módosító 216. paragrafusát. Ez a törvénymódosítás az olyan költségek, ráfordítások ellentételezésére járó pályázati összegek esetében jelenthet segítséget, ahol a támogatási szerződés alapján a mérlegkészítés időpontjáig a támogatással való elszámolás nem történik meg.

A nyári törvénymódosítás megoldotta az összemérés elvének problémáját, ugyanis a még pénzügyileg nem teljesült támogatásoknál az elhatárolás alkalmazásával ellentételezhető az eredménycsökkentő hatás, vagyis így már teljesült az számviteli szakemberek által vágyott összemérés elve.

Az eddigi gyakorlat szerint a vállalkozásnál elszámolt költségek, ráfordítások csökkentették az eredményt, de a támogatási összeget egyéb bevételek között csak pénzmozgáshoz, illetve elszámoláshoz kötötten lehetett kimutatni. Amennyiben korábbi üzleti évet érintettek a számlák teljesítési dátumai, mint a támogatási pénz mozgása és/vagy elszámolása, akkor a vállalkozás elszámolt költségeit nem ellentételezte a bevétel, így ez az összeg az első évi eredményt csökkentette, a második évi eredményt növelte. Gyakran a vállalkozások vezetői sem értették, miért rontja az eredményüket az „ingyen” pénz. Ezt az anomáliát oldja fel az a lehetőség, hogy a támogatás összegét aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

„amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni.”

Tehát a könyvelőnek a bizonylati alátámasztás során olyan dokumentummal kell rendelkeznie, amelyben a cégvezető arról nyilatkozik, hogy fennáll a törvényben megfogalmazott feltétel, tehát nincs akadálya annak, hogy a támogatás teljesüljön.

Ekkor az egyéb bevétellel szemben kell elhatárolni a támogatás összegét: A könyvelési tétel: T Aktív időbeli elhatárolás / K Egyéb bevétel.

Az aktív időbeli elhatárolást a kapott támogatás elszámolásakor, illetve a támogatás meghiúsulásakor kell megszüntetni. A könyvelési tétel: T Egyéb bevétel / K Aktív időbeli elhatárolás

Figyelem! Az új előírás kizárólag a költségek, ráfordítások ellentételezésére járó támogatások esetében alkalmazható! A fejlesztési célra és az egyéb célra kapott összegekre a törvénymódosítás nem terjed ki. Ezeknél a szerződéseknél továbbra is csak a véglegesen átvett összegeket lehet egyéb bevételként kimutatni.

Az ilyen típusú támogatások esetében a problémát a kapott pályázati előleg jelenti, ugyanis amíg nem válik véglegessé az előleg, addig rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni, mivel az óvatosság elve alapján a legrosszabbra kell gondolni, vagyis arra, hogy az összeget vissza kell fizetni. Az adott megvalósítási szakasz elszámolásának elfogadását követően a pályázati összeg arányos részét a rövid lejáratú kötelezettségek közül át kell vezetni az egyéb bevételek közé.

A fejlesztési célú pályázatok keretében tárgyi eszközt vagy immateriális jószágot hoz létre a vállalkozás, ezért az erre fordított költségeket saját előállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni. Ez az aktivált saját teljesítmény ellentételezi a közvetlen előállítási költségek értékét (eredményre gyakorolt hatás nulla), így a bevételt (vagy annak egy részét) passzívan el kell határolni. Amikor az előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz a vállalkozásnál felhasználásra kerül, csak annak elszámolt értékcsökkenési leírásával arányosan kerül visszaforgatásra a passzívan elhatárolt bevétel.

Szintén nem érinti a törvénymódosítás a tőketartalék javára kapott támogatási összegek könyvelését sem. A jogszabály alapján pénzmozgással egyidejűleg tőketartalékba helyezett pénzeszközök értékét át kell vezetni a lekötött tartalékba, mert ezen összegeket a jogszabályban, szerződésben rögzített feltételek nem teljesítése esetén vissza kell fizetni. A szerződések tartalmazzák a figyelési időt. Amennyiben megtörtént az ellenőrzés és/vagy lejárt a figyelési idő a lekötött tartalék felszabadítható, tehát az összeget vissza kell vezetni a tőketartalékba. Ennek könyvelési tételei az alábbiak:

Jóváírás alapján: T Pénzeszköz / K Tőketartalék

Szerződésben rögzített összegben: T tőketartalék / K Lekötött tartalék

Figyelési idő lejártakor: T Lekötött tartalék / K Tőketartalék