PDF letöltés

Milyen változásokat hoz a minimálbér emelkedése

A minimálbér emelkedése természetesen magával vonja a járulékok és egyéb ellátások, valamint kötelezettségek számszerű változását is. A leginkább fontos és a mindennapokat érintő változásokat foglaljuk össze.

2019. december 30-án hirdették ki a következő évi minimálbér összegét, amely 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2019. évi 222. számában jelent meg.

Tehát 2020. január 1-től a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege:

 • havibér alkalmazása esetén 161 000 Ft /hó
 • hetibér alkalmazása esetén 37 020 Ft /hét
 • napibér alkalmazása esetén 7 410 Ft /nap
 • órabér alkalmazása esetén 926 Ft /óra

A legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 210 600 Ft /hó
 • hetibér alkalmazása esetén 48 420 Ft /hét
 • napibér alkalmazása esetén 9 690 Ft /nap
 • órabér alkalmazása esetén 1 211 Ft /óra

Lássuk, hogyan alakulnak a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, illetve a munkáltató terhei:

2020. január 1-től

Minimálbér

Garantált bérminimum

 

 

 

 

Bruttó bér

 

161 000 Ft

210 600 Ft

 

 

 

 

SZJA

15%

24 150 Ft

31 590 Ft

Egészségbiztosítási járulék

8,5%

13 685 Ft

17 901 Ft

Nyugdíjbiztosítási járulék

10%

16 100 Ft

21 060 Ft

Összes levonás

33,5%

53 935 Ft

70 551 Ft

 

 

 

 

Nettó bér

 

107 065 Ft

140 049 Ft

 

 

 

 

Munkáltató bér- és járulék költsége

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó bér

 

161 000 Ft

210 600 Ft

Munkáltató által fizetett Szocho

19%

30 590 Ft

40 014 Ft

 

 

 

 

Összes bér- és járulék költség

 

191 590 Ft

250 614 Ft

 

 

A főállású társas vállalkozó és egyéni vállalkozó minimum kivét esetén:

2020. január 1-től

Egyéni vállalkozók

Társas vállalkozók

Minimálbér

Garantált bérminimum

Minimálbér

Garantált bérminimum

 

 

 

 

 

 

Bruttó bér

 

161 000 Ft

210 600 Ft

161 000 Ft

210 600 Ft

 

 

 

 

 

 

SZJA

15%

24 150 Ft

31 590 Ft

24 150 Ft

31 590 Ft

Egészségbiztosítási járulék

8,5%

20 528 Ft

26 852 Ft

20 528 Ft

26 852 Ft

Nyugdíjbiztosítási járulék

10%

16 100 Ft

21 060 Ft

16 100 Ft

21 060 Ft

Összes levonás

33,5%

60 778 Ft

79 502 Ft

60 778 Ft

79 502 Ft

 

 

 

 

 

 

Nettó bér / Kivét

 

100 222 Ft

131 098 Ft

100 222 Ft

131 098 Ft

 

 

 

 

 

 

Szocho

17,5%

31 697 Ft

41 462 Ft

31 697 Ft

41 462 Ft

Munkaerőpiaci járulék

1,5%

 

 

2 717 Ft

3 554 Ft

 

 

 

 

 

 

Összes bér- és járulék költség

 

192 697 Ft

252 062 Ft

195 414 Ft

255 616 Ft

 

 Egyéni vállalkozó és társas vállalkozó számítási alapjához tartozik, hogy a:

 • minimum járulékfizetési alap az egészségbiztosítási járulékok (8,5 %) tekintetében a minimálbér/garantált bérminimum 150 %-a (2020. június 30-ig), ami 241 500 Ft-ot és 315 900 Ft-ot jelent
 • a szociális hozzájárulási adó (19,5 %) és – társas vállalkozók esetén – a szakképzési hozzájárulás (1,5 %) alapja a minimálbér/garantált bérminimum 112,5 %-a, ami 2020-ban 181 125 Ft-ot és 236 925 Ft-ot jelent.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony esetén minimálisan fizetendő órabér 2020-ban:

 • legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, azaz 787 Ft/óra,
 • szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimum 87%-a, azaz 1 054 Ft/óra.

Megbízási jogviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) keretében történő munkavégzés esetén a biztosítás létrejöttének elbírálásához szükséges vizsgálni, hogy az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri e a minimálbér 30 %-át (2020-ban 48 300 Ft), illetőleg naptári napokra annak harmincad részét (2020-ban 1 610 Ft). Amennyiben eléri, a magánszemély biztosítottá válik, ami megbízó részéről bejelentési, járulék levonási és befizetési kötelezettséget von maga után.

Csecsemőgondozási díj a jövedelem 70 %-a, nincs felső korlátja, tehát e tekintetben a minimálbér változás ezt az ellátást nem érinti. Gyermekgondozási díjnak viszont van, mértéke szintén a figyelembe vehető jövedelem 70 %-a, de maximum a minimálbér kétszeresének a 70 %-a, ami 2020-ban 225 400 Ft-ot jelent.

Súlyos fogyatékosság adókedvezménye továbbra is a minimálbér 5 %-a, ami 2020-ban 8 050 ft/hó, ez 96 600 Ft-ot jelent egy évben.

Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a munkáltatóknak kell fizetniük, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. Mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, 2020-ban 161 000 Ft x 9 = 1 449 000 Ft/fő/év.

Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy részére az ellátás folyósítását meg kell szüntetni, ha keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. (2020-ban 241 500 Ft/hó) Erről a tényről az ellátásban részesülőnek 10 napon belül értesítenie kell a rehabilitációs hatóságot.