PDF letöltés

Megéri kiváltani az európai egészségbiztosítási kártyát

Beköszöntött a nyár, indul a nyaraló szezon. Érdemes kiváltani, vagy a kártya lejárta esetén megújítani az európai egészségbiztosítási kártyát, amellyel az Európai Unió bármelyik országában, továbbá Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben, Svájcban – átmeneti tartózkodás idején – orvosilag szükséges ellátást lehet igénybe venni.

Mikor és milyen ellátást és milyen szolgáltatónál lehet igénybe venni a kártyával?

Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek kérhetik az európai egészségbiztosítási kártyát.

Az európai egészségbiztosítási kártyával az orvosilag szükséges ellátás vehető igénybe, ami azt jelenti, hogy a kezelőorvos bírálja el, a kártya jogosultja az adott egészségi állapotára tekintettel kaphat-e orvosi ellátást. A vizsgálat során az orvos figyelembe veszi a beteg állapotát, továbbá, hogy mennyi ideig tartózkodik az adott országban. Ezen szempontok szerint ítéli meg, hogy az egészségügyi ellátás orvosilag szükséges-e vagy sem.

Az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként, sőt, még orvosokként is eltérő lehet. Ugyanakkor elmondható, hogy az orvosilag szükséges ellátás minden EGT-országban (beleértve Svájcot is) magában foglalja a sürgősségi ellátást, a dialíziskezelést, az oxigénterápiát, valamint terhesség és szülés esetén nyújtandó ellátást.

Az európai egészségbiztosítási kártyát csak az adott állam társadalombiztosítójával (vagy az állami biztosítás nyújtásáért felelős szervvel) szerződést kötött egészségügyi szolgáltató fogadja el. Vagyis, ha valaki nyaralás közben magánrendelőben – amely az adott ország társadalombiztosítójával nem áll szerződésben – szeretne orvosi ellátást kapni, ott nem látják el az az európai egészségbiztosítási kártya alapján. Ez esetben a magánszolgáltatás árát teljes egészében ki kell fizetni, vagy az előzetesen erre az ellátásra is kiterjedő utasbiztosítás fedezi a felmerült költségeket.

Fizetési kötelezettség az ellátás kapcsán

Minden tagállam a saját szabályai szerint nyújtja az egészségügyi ellátásokat. Ha egy ellátás térítésköteles valamelyik tagállamban, a költséget állampolgárságtól függetlenül mindenkinek meg kell fizetnie, aki az adott országban egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe. Ha például 10 euró önrészt kell fizetni a háziorvosi kezelésért, az a beteget terheli, nem fedezi társadalombiztosító, így az európai egészségbiztosítási kártya sem.

Előfordulhat, hogy a beteg megkapja az orvosilag szükséges egészségügyi ellátást a kártya alapján, azonban nemcsak az önrészt, hanem a teljes ellátás árát ki kell fizetnie.  Erre az esetre is fel kell készülni, ha valaki például Belgiumba, Franciaországba, Luxemburgba vagy Finnországba utazik. Ezekben az országokban (illetve ezen országokban egyes ellátásoknál) visszatérítéses rendszer működik, ami azt jelenti, hogy az ellátást a betegnek ki kell fizetnie, majd az arról szóló számla, orvosi dokumentáció alapján a belga, francia, luxemburgi vagy finn állami biztosító utólag téríti meg a költséget. Az önrész ez esetben is a beteget terheli.

Európai egészségbiztosítási kártya igénylése

Magyarországon egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek – például munkavállalók, nyugdíjasok, gyermekgondozási díjban részesülők, illetve a kiskorúak esetében a törvényes képviselők – igényelhetik az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. A kártya igényléséhez szükséges igénylőlap elérhető a http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521884.html oldalon, illetve személyesen bármelyik kormányhivatal egészségbiztosítási ügyekben eljáró szervénél. Az igényléshez szükséges az igénylőlapon túl

– a személyazonosságot igazoló okmány például személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, lakcímkártya;

– TAJ számot igazoló okmány;

– ha nem rendezett a jogosultság, akkor szükséges a jogosultságot bizonyító okmány, például munkáltatói igazolás, társasági szerződés.

(Személyes ügyintézésnél, ha a nagykorú személy helyett a meghatalmazottja jár el, akkor a nyomtatott meghatalmazást két tanú aláírásával kell ellátni.)

A kártyát írásban is, azaz postán vagy ügyfélkapun keresztül is lehet igényelni. Kiadása térítésmentes, kivéve, ha megsemmisül vagy megrongálódik. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.

A kártya a kiállítástól számítva maximum 36 hónapig érvényes. Ha a kártya érvényességi ideje még nem járt le, a régi kártyát le kell adni az igénylés benyújtásakor.

A kormányhivatal egészségbiztosítási szervénél történő személyes ügyintézés során – ha a szükséges iratok rendelkezésre állnak, és a jogosultság rendezett – azonnal megkapja a kártyát az igénylő. Egyéb esetben – ha a szükséges iratok rendelkezésre állnak és a jogosultság rendezett – az ügyintézési határidő úgynevezett sommás eljárás keretében 8 nap.

Ha nem rendezett a jogviszony

Az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján az a személy, aki európai egészségbiztosítási kártyával úgy vett igénybe egészségügyi szolgáltatást valamely EGT-tagállamban – beleértve Svájcot is –, hogy arra nem volt jogosult, köteles megtéríteni az egészségügyi szolgáltatás egészségbiztosítót terhelő költségeit. Például, ha valakinek megszűnt a munkaviszonya vagy a hallgatói jogviszonya, és fizetnie kellett volna, de nem fizetett havi 7500 forint egészségügyi szolgáltatási  járulékot, akkor a járulékfizetés hiányában a magánszemély nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ebben az esetben nem lehet a kártyát használni, még akkor sem, ha annak érvényességi ideje még nem járt le. Ha valaki ennek ellenére a kártyával az EGT-országokban vagy Svájcban ellátást vesz igénybe, akkor az így igénybe vett egészségügyi szolgáltatás árát (egészségbiztosítási alapot terhelő költségét) vissza kell fizetnie a magyar egészségbiztosítónak.