PDF letöltés

Megéri december 20-ig rendelkezni az idei tao-ról

Előző anyagainkhoz kapcsolódóan, és azokon túlmenően még mindig van egy fontos teendőnk december 20-ig, hiszen a feltöltési bevallásban tett felajánlás után 2,5 helyett 7,5 százaléknyi jóváírás érhető el. A 2011-ben bevezetett tao-támogatási rendszer szinte a legnagyobb támogatási formává nőtte ki magát mind a kultúra, mind a sporttámogatások tekintetében.

Évről évre egyre több hazai vállalkozás él társasági adója egy részének kulturális vagy sportcélú felajánlásával, hiszen így ő maga határozhatja meg, milyen célra fordítsák az adóként befizetett összeget, sőt a rendelkező társaságot adójóváírás is megilleti. A 2017-es társasági adó feltöltésének december 20-i határidejéig érdemes rendelkezni az idei felajánlásokról.

A Magyarországon társasági adót fizető vállalkozások fizetendő társasági adójának egy részét akár közvetlenül (támogatás útján), akár az adóhivatalon keresztül (rendelkezés útján) felajánlhatják az erre kijelölt előadó-művészeti szervezetnek, filmalkotásnak, illetve látvány-csapatsportban érdekelt sportszervezetnek. Az adójóváírás mértéke függ a felajánlás időzítésétől. Amennyiben azt a társaságok a havonta vagy negyedévente fizetendő társasági adóelőlegükből, vagy – az adóelőleg kiegészítésre kötelezettek – a december 20-án esedékes feltöltési bevallásuk során teszik meg, az adójóváírás mértéke 7,5 százalék lesz. Ha a felajánlásra csak az éves társasági adóbevallásban kerül sor, a jóváírás mértéke már csupán 2,5 százalék. Az adóhivatal a jóváírás megállapított összegét naptári éves adózók esetében július 1-jén vezeti át az adózó adó-folyószámlájára.

További előny, hogy a látvány-csapatsport szervezetek támogatása esetén a vállalkozás a rendelkezett összeg 12,5 százaléka erejéig reklámszolgáltatást is kérhet a kedvezményezett sportszervezettől.

A tao-felajánlás folyamatának lépései:

  1. A kedvezményezett szervezet kiválasztása
  2. Szerződéskötés a támogatás feltételeiről a választott kedvezményezett szervezettel, valamint az együttes támogatási igazolás iránti kérelem aláírása
  3. Rendelkező nyilatkozat kitöltése a támogatási igazolás birtokában (ez az adóelőlegből történő felajánlás esetén önálló nyomtatvány, a feltöltési bevallásnak és az éves társasági adó bevallásnak viszont eleve részét képezi)
  4. Adóelőleg és az adó megfizetése

Segítséget jelenthet a problémamentes lebonyolítás érdekében igénybe venni tanácsadót, aki – igény esetén – segíthet a támogatott szervezet kiválasztásában, a támogatási összeg optimalizálásában és átvállalja a folyamat valamennyi adminisztrációs lépését is.