PDF letöltés

Közeleg a csoportos társasági adóalanyiság választásának határideje

Azok a vállalatcsoportok, akik fontolgatják a csoportos társasági adóalanyiság választását, még 2019. november 20-ig mérlegelhetnek, hogy benyújtják-e erre vonatkozó nyilatkozatukat az adóhatóság felé. A 2018 év végi adócsomagban szereplő kedvező adózási lehetőséggel a rövid határidő miatt valószínűleg már csak kevesen tudtak élni.

A csoportos adóalanyiság választásával számottevően egyszerűsíthető a csoporttagok közti ügyletek elszámolása, ugyanis ezekre vonatkozóan nem, vagy csak részben kötelező alkalmazni a transzferárazási szabályokat. Beletartozik ebbe – amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek - a transzferár-dokumentáció elkészítésének kötelezettsége és az adóalap kölcsönös módosítására vonatkozó rendelkezés is.

A TAO-csoportos adóalanyiság választása különösen azoknak a kapcsolt vállalkozásoknak megfontolandó, ahol egymás között agyszámú dokumentálandó tranzakció zajlik, vagy éppen az ügyletek speciális jellege miatt, a szokásos piaci ár megállapítása nehézségbe ütközik.

A csoportos társasági adóalanyiság választásához egyidejűleg több fontos tényezőt és feltételt is figyelembe kell venni – így elsősorban azt, hogy minden kapcsolt vállalkozás megfelel-e a szabályozás követelményeinek. Az adóalap meghatározása is kihívásokat jelenthet: az új kamatlevonást korlátozó szabály kötelező alkalmazása miatt a csoportos adóalanyiság választása akár kedvezőtlen is lehet a csoport számára. A pontos kedvezmények és lehetőségek csak az adott helyzet és a részt vevő vállalkozások pontos ismeretében – szakértői segítséggel – tervezhetők meg.

A csoportos adóalanyiság például érdemi adómegtakarítással járhat olyan cégcsoportoknál is, amelyekben van veszteséget termelő csoporttag, hiszen az a veszteségelhatárolásra, illetve a veszteségek felhasználására vonatkozóan is újdonságokat tartalmaz. A csoportos társasági adóalany adóalapja ugyanis a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege lesz. A közös adóalap tehát nem kerül nettósításra a veszteséges évet záró tagok veszteségeinek összegével, ugyanakkor a tagok egymás között érvényesíthetik a csoportos adóalanyiság tagjaként keletkezett veszteségeiket.

Nagy odafigyelést igényel a választás, ha a csoport valamely tagja egyébként adókedvezmény érvényesítésére jogosult vagy már megkezdett adókedvezményét érvényesítené a továbbiakban is,hiszen eltérő szabályok vonatkoznak például a fejlesztési adókedvezményre, illetve a látványcsapatsportok támogatásának adókedvezményére.