PDF letöltés

Közeledik a december 20-a

A vállalkozásoknak december 20-i határidővel ki kell egészíteniük az adóév során befizetett adóelőlegek összegét a 2017-es évre becsült várható fizetendő adó összegére. Az adófeltöltési feladatok elvégzése lényegében egy előzetes beszámoló elkészítésére épül.

Ahhoz, hogy a lehető legpontosabban számoljuk ki a várható fizetendő adókat, a könyvelőnek egy előzetes beszámolót kell elkészítenie. A január és november közötti időszak számai már rendelkezésünkre állnak, az év hátralévő részének várható adatait pedig a hatékony üzleti és stratégiai tervezésnek köszönhetően meg tudjuk becsülni.

Az adófeltöltési kötelezettségben érintett adónemek a következők:

  • társasági adó (TAO),
  • helyi iparűzési adó (HIPA),
  • innovációs járulék,
  • egyszerűsített vállalkozói adó (EVA),
  • reklámadó.

 

Társasági adó

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek árbevétele 2016-ban meghaladta a 100 millió forintot, kötelező a társaságiadó-előleg kiegészítése. Ezeknek a vállalkozásoknak már most lehetőségük van figyelembe venni, mely válaszható adóalap-csökkentő tételeket kívánják alkalmazni.

A bevallási kötelezettséget a NAV felé a 1701-es nyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni, amelynek benyújtásával egyidejűleg az adófeltöltési kötelezettségnek is eleget kell tenni.

Iparűzési adó

A helyi iparűzésiadó-kötelezettek (HIPA) köre megegyezik a társaságiadó-kötelezettek körével. A helyi IPA-kötelezettség teljesítését az illetékes önkormányzat vagy önkormányzatok felé kell a vállalkozásoknak teljesíteniük, az adott önkormányzat által közzétett nyomtatványon. Fontos változás, hogy ez a kötelezettség ettől az évtől az adóhatóság felé, a 17HIPA bevalláson is teljesíthető.

Innovációs járulék

Nem tartozik a leggyakrabban emlegetett adók közé az innovációs járulék, így gyakori tapasztalat, hogy a vállalkozások sokszor nincsenek tisztában fizetési kötelezettségükkel, vagy megfeledkeznek róla. Az érintettek a bevallást, csakúgy, mint a TAO esetében, a 1701-es nyomtatványon teljesíthetik.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az EVA esetében a várható adó összegének kiegészítési kötelezettsége általánosan vonatkozik minden adóalanyra, függetlenül az értékhatártól.  Az összeg feltöltésére december 20-i hatállyal, bevallásra azonban csak éves bevallásukban kötelezettek.

Reklámadó

A 2014-ben bevezetett, és azóta is sok vitát kavaró reklámadó alanyai szintén érintettek a feltöltési feladatokban. A reklámadó is éves elszámolású adó. Az előleg-kiegészítésre kötelezett vállalkozásnak a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről a 1794-es nyomtatványon kell a bevallást a NAV-hoz benyújtania, és ezzel egyidejűleg megfizetnie annak összegét.

Következmények

Fontos megjegyezni, hogy a feltöltésre kötelezettek számára a nullás adattartalmú bevallás beadása is kötelező.

Amennyiben az adóelőleg kiegészítés átutalása december 20-ig nem történik meg, annak következményeként az adóhatóságok részéről a megfizetett adóelőlegek és a tárgyévi adó 90%-ának különbözete, mint adóhiány után 20 % mértékű mulasztási bírság várható.