PDF letöltés

Kötelezettségek a pénzmosási törvény módosítása miatt

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény módosításából adódó kötelezettségekre hívja fel a figyelmet honlapján az adóhatóság.

A megjelent tájékoztató - a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatókra, - az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatókra, - virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra, - a letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra, - a székhelyszolgáltatókra vonatkozik.

Az Európai Unió 5. pénzmosási irányelvének – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve – rendelkezései miatt szükségessé vált a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítása, ami 2020. január 10-én lép hatályba.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá a hatályba lépést követően az alábbi szolgáltatók tartoznak:

  • a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző,
  • az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók,
  • a virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók,
  • a letétkezelő pénztárca-szolgáltatók,
  • a székhelyszolgáltatók.

A Pmt. 65. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatók a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére kötelesek belső szabályzatot készíteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy

  • a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony         alapján végző,
  • az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatóknak

 a módosítás hatálybalépését követő 90 napon belül át kell dolgozniuk belső szabályzatukat, de sem az átdolgozott szabályzatot, sem az átdolgozásról szóló tájékoztatást nem kell megküldeni a felügyeleti szerv részére.

Ha a Pmt. hatálya alá tartozó tevékenységet a módosítás hatálybalépését követően kezdik meg, vagy a tevékenység (virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, letétkezelő pénztárca-szolgáltatók) a módosítással kerül a törvény hatálya alá, a Pmt. 65. § (9) bekezdése alapján a szolgáltató a tevékenység megkezdését követő 45 napon belül köteles belső szabályzatot készíteni és azt a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére jóváhagyás céljából megküldeni. Ez az eljárás illetékmentes. A belső szabályzat jóváhagyása iránti kérelem e-Papír szolgáltatás útján – a belső szabályzat egyidejű csatolása mellett – az alábbi linken keresztül küldhető be: https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/Belső Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem.

A székhelyszolgáltatókra a Pmt. speciális szabályai vonatkoznak: a székhelyszolgáltató a tevékenység végzésére irányuló szándékát köteles írásban bejelenteni a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának, és csak ezután folytathatja tevékenységét (Pmt. 76/B. § (1), (3)).